Till umu.se

Forskning

Umeå universitets forskning spänner över humaniora, medicin, teknik- och naturvetenskap, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Många av våra drygt 2 000 forskare/lärare tillhör den nationella och internationella toppen. Långsiktighet, hög kvalitet och möjlighet till högt risktagande utgör basen för forskningen.

Aktuellt

Ebola – epidemin, sjukdomen och hur vi förbereder oss

Informationskväll Utbrottet av sjukdomen Ebola i västra Afrika och förekomsten av smittade personer i bl. a Europa och USA väcker många frågor. Vad är egentligen Ebola? Varför överlever vissa? Hur stor är risken för spridning till våra breddgrader? Går sjukdomen att förebygga? Hur ser beredskapen ut i Västerbotten? Informationskväll för allmänheten, torsdag 30 oktober, kl 18.30, Sliperiet, Konstnärligt campus.

Avgaser ökar risken för havandeskapsförgiftning

Avgaser ökar risken för havandeskapsförgiftning

Avhandling Luftföroreningar under graviditeten kan kopplas till både havandeskapsförgiftning och att barnet föds för tidigt. Däremot tycks föroreningarna inte öka risken för att barnet ska drabbas av astmasjukdom under småbarnsperioden, enligt en avhandling från Umeå universitet.Sidansvarig: Karin Wikman
2014-05-19

Utskriftsversion

Veckans professor

Åsa Strand, professor i växters cell- och molekylärbiologi, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om cellens signalsystem, d.v.s. hur en växts cellkärna kan kommunicera med organellerna.
Mer om Åsa Strands forskning

Christer Nilsson bloggar!

Christer NilssonChrister Nilsson är professor i landskapsekologi. I sin nuvarande forskning studerar han vilka möjligheter naturen har att återhämta sig efter restaurering.

Läs hans blogg och kommentera gärna!

23/10: Islands vulkaner berör även oss19/10: Varför så många medelmåttiga uppsatser?15/10: Att återställa flottade vattendrag13/10: Det är trevligt med forskargruppsmöten