"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillgänglighet på umu.se

Umeå universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur umu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från umu.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss genom att ringa Infocenter på 090-786 50 00.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, rapportera det till oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Ett fåtal av webbplatsens videoklipp saknar textalternativ.
 • Många PDF-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa textstycken skrivs på ett annat språk än omgivande text, men är inte markerade för detta i kod, vilket orsakar problem för skärmläsare.
 • På vissa sidor används rubriker och rubriknivåer inte korrekt, vilket kan orsaka problem för skärmläsare och användare med kognitiva funktionsvariationer.
 • Kända fel utifrån automatiskt tillgänglighetstest på 844 sidor.
  • Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning
  • Alla attribut av typen [aria-*] stämmer inte med elementets roll
  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor.
  • Det finns element med ett [tabindex]-värde som är större än 0

Hur vi testat webbplatsen

 • Vi jobbar löpande med självskattning av sajtens tillgänglighet, samt använder Siteimprove för att följa upp och åtgärda tillgänglighetsproblem, både i kod och redaktionella åtgärder. Nuvarande poäng är 78,6 (av 100).
 • DIGG har gjort en förenklad övervakning av umu.se 2021 med påpekanden om bristande tillgänglighet. Vi har använt DIGG:s rapport som underlag för att genomföra åtgärder för att förbättra sajtens tillgänglighet.
 • Know IT har gjort en oberoende granskning av umu.se den 5 december 2018, som vi sedan använt som underlag för åtgärder.
 • Tillgänglighetsutvärdering via Webperf.se på 844 sidor 2023-03-20.

Webbplatsen publicerades den 16 augusti 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 februari 2024.

Senast uppdaterad: 2024-02-01