Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tillgänglighet på umu.se

Umeå universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur umu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från umu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss genom att ringa Infocenter på 090-786 50 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Webbplatsens videoklipp har inga textalternativ.
  • Några PDF-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

  • Know IT har gjort en oberoende granskning av umu.se den 5 december 2018, som vi sedan använt som underlag för åtgärder.
  • Vi jobbar även löpande med Siteimprove för att följa upp och åtgärda tillgänglighetsproblem, både i kod och redaktionella åtgärder. Nuvarande poäng är 96 (av 100). Branschstandard är 68.

Webbplatsen publicerades den 16 augusti 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 6 november 2019.