Till umu.se

Umeå universitet

Ny utbildningskatalog är här! Vetenskapsluncher ht 2015 Vad händer efter anmälan? Att göra-lista fram till studiestart

Aktuellt

Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

Förebyggande För personer som är 85 år eller äldre har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och leder till färre dödsfall under en femårsperiod. Detta visar ny forskning som studerat faktorer av betydelse för gott åldrande bland mycket gamla människor och som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet.


Skog, makt och människor

Future Forests Skogsforskning med naturvetenskaplig grund har länge bedrivits vid SLU och Skogforsk. Mindre känt är att det vid Umeå universitet också finns en lång tradition av skogsforskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Kultur på campus presenterar:

Dolce

Torsdag 3 december
Kl. 12.10–12.50
Ljusgården, Lärarutbildningshuset

Läs mer om Dolce

Jonatan Klaminder bloggar

Jonatan KlaminderJonatan Klaminder forskar bland annat om effekter av föroreningar i vattendrag och hur mänsklig aktivitet påverkat miljön över ett tusenårigt tidsperspektiv.

Läs hans blogg, och kommentera gärna!

23/11: Jag tänker men är jag störd i huvudet?

25/11: Jag peakade som forskande lärare för några år sedan