......

 
Till umu.se

Umeå universitet

Vårpromotion 2015 Vad händer efter anmälan? Att göra-lista fram till studiestart Gå med i alumnnätverket. Mer än 20000 före detta Umeå-studenter har redan gjort det

Aktuellt

Välkommen till universitetets vårpromotion

Välkommen till universitetets vårpromotion

Högtid Lördagen den 30 maj är det dags för Umeå universitets vårpromotion och prisutdelningar. Nya doktorer och pristagare firas vid en högtidlig ceremoni i Aula Nordica. Även universitetets meriterade och excellenta lärare kommer att uppmärksammas.


Sidoström från massatillverkning kan ge klirr i kassan för industrin

Bio4Energy Sidoströmmar i pappers- och massatillverkning består i huvudsak av terpentin – sådant som vi tvättar färgpenslar med – och har olika sammansättning beroende på vilket träslag och vilken process som använts. Här finns det pengar att tjäna, tror forskare i Bio4Energy vid Umeå universitet, som ser möjligheter att producera långt mer högvärdiga produkter av terpentinet än vad som görs i dag. I en artikel publicerad i Chemical Reviews ger de en översikt av möjliga användningsområden.

Veckans professor

Åsa Strand, professor i växters cell- och molekylärbiologi, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om cellens signalsystem, d.v.s. hur en växts cellkärna kan kommunicera med organellerna.
Mer om Åsa Strands forskning

Johanna Crona bloggar:

Johanna CronaJohanna Crona är marinbiolog vid Umeå marina forskningscentrum i Norrbyn, där hon växelvis jobbar från en båt och i labbet.

Läs bloggen och kommentera gärna!

27/5: En värld under ytan26/5: Mitt kungarike för ett forskningsfartyg (eller två)25/5: Betydelsen av teknisk personal21/5: Livet på Lotty20/5: Hur man förvandlar djur till statistik – en stegvis beskrivning19/5: Umeå marina forskningscentrum18/5: I alla väder