Till umu.se

Umeå universitet

Ny utbildningskatalog är här! Vetenskapsluncher ht 2015 Vad händer efter anmälan? Att göra-lista fram till studiestart

Aktuellt

Reseråd minskar inte sjukdomsrisk

Reseråd minskar inte sjukdomsrisk

Förebyggande Att resa utomlands innebär risk för sjukdom och bärarskap med antibiotikaresistenta bakterier, speciellt för studenter. Resediarré och luftvägsinfektioner är de vanligaste resesjukdomarna. Men även om resenärer följer vaccinationsklinikens råd kring hur man förebygger risker under resan så minskar följsamhet inte risken att bli sjuk. Detta visar en ny avhandling vid Umeå universitet.


Skog, makt och människor

Future Forests Skogsforskning med naturvetenskaplig grund har länge bedrivits vid SLU och Skogforsk. Mindre känt är att det vid Umeå universitet också finns en lång tradition av skogsforskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Kultur på campus presenterar:

Dolce

Torsdag 3 december
Kl. 12.10–12.50
Ljusgården, Lärarutbildningshuset

Läs mer om Dolce

Carlos Rojas – om flyktingars situation

Carlos Rojas

En ny och öppen semniarieserie inleds torsdag den 26 november då Carlos Rojas, medieentreprenör och grundare till Gringo och Miklo, föreläser om hur flyktingar ser på sin situation i Sverige idag.

I Vardagsrummet, Humanisthuset, kl. 16.00–18.00.

Läs mer om evenemanget och seminarieserien
 

Jonatan Klaminder bloggar

Jonatan KlaminderJonatan Klaminder forskar bland annat om effekter av föroreningar i vattendrag och hur mänsklig aktivitet påverkat miljön över ett tusenårigt tidsperspektiv.

Läs hans blogg, och kommentera gärna!

23/11: Jag tänker men är jag störd i huvudet?

25/11: Jag peakade som forskande lärare för några år sedan