Till umu.se

Umeå universitet

Frågor i sommar? Hit kan du vända dig Bioresursteknik - nytt civilingenjörsprogram Gör en sen anmälan Vad händer efter anmälan? Gå med i Alumninätverket

Kostvetenskap firar kulturhuvudstadsåret 2014

Nu är det Giessie, sommar

Vegetarisk pumpapolentaStudenter vid institutionen för kostvetenskap har skapat recept utifrån de åtta samiska årstiderna som beskrivs i texter av Åsa Simma.

Läs mer om Giessie, sommaren – kontemplationens tid och rätten vegtarisk pumpapolenta.


Ny mekanism förklarar hur magsårsbakterien anpassar sig

Forskning En infektion med magsårsbakterien Helicobacter pylori pågår hela livet för den som inte får behandling. För att förbli infekterad måste bakterien anpassa sig till de förändringar som ständigt sker i magen. En ny mekanism förklarar hur en enda byggsten i bakteriens DNA möjliggör detta.

DRS 2014 • 16–19 juni

Johan Redström, professor och forskningsledare på Designhögskolan, bloggar från konferensen Design Research Society 2014.

11/6: Design's Big Debates coming up!

Veckans professor

Malin Sund, professor i kirurgi med inriktning mot cancerkirurgi, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om cancer i bröst, tarm och bukspottkörtel.
Mer om Malin Sunds forskning

Upprop för global hälsa

Stig Wall, professor em. i epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, är en av initiativtagarna till ett upprop i tidningen The Lancet: A new vision for planetary health.

Richard Horton, The Lancet

Arbetar du i vården, med folkhälsa, politik eller internationell utveckling är du också välkommen att skriva under uppropet

Läs mer om initiativet