Till umu.se

Umeå universitet

Välkommen till alumnnätverket Vad händer efter anmälan? Att göra-lista fram till studiestart Gör en sen anmälan vt -16

Aktuellt

Sociala medier och obekväma sanningar

Sociala medier och obekväma sanningar

avhandling För många är internet och sociala medier en plats där det är möjligt att dela med sig av utsatthet och svåra livssituationer. I sin avhandling ger Eva Svedmark, Umeå universitet, en ökad förståelse för hur vår användning av sociala medier påverkas av teknikens utformning och design, och hur detta i sin tur formar våra val att dela med oss av personliga och privata berättelser i sociala medier.


Umeå universitet utbildar forskare till lärare

Umeå universitet utbildar forskare till lärare

Kompetensutveckling Umeå universitet får tillsammans med tre andra lärosäten uppdrag av regeringen att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet är att få fram fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik.

Kalendarium

Till kalendariet

Framtidens forskningsledare

Anna Överby Wernstedt är en av de forskare Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utsett till Framtidens forskningsledare.

I sin forskning studerar hon flavivirus, med särskilt fokus på fästingburet encefalit virus (TBEV). 


Birgitta Evengård bloggar

Bild på Birgitta EvengårdBirgitta Evengård är läkare och professor i akuta infektionssjukdomar. Hon forskar bland annat om hur klimatförändringar påverkar ekosystem och spridning av infektionssjukdomar

Läs hennes blogg och kommentera gärna!

15/5: Så fort det går12/5: Komplexa problem kräver komplexa samarbeten9/5: Spänningen stiger

Flyktingsituationen
– vad gör Umeå universitet?

Förra året sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige, på flykt undan krig och konflikter. En stor andel har en eftergymnasial utbildning. Umeå universitet arbetar nu för fullt för att kunna stötta nyanlända akademiker och ta vara på deras yrkeskompetens.Läs mer