Till umu.se

Umeå universitet

Frågor i sommar? Hit kan du vända dig Bildmuseet - sommar 2015 Vad händer efter anmälan? Att göra-lista fram till studiestart Infection and Antibiotics Gå med i alumnnätverket. Mer än 20000 före detta Umeå-studenter har redan gjort det

Restaurerade bäckar behöver 25 år eller mer för att återhämta sig

Restaurerade bäckar behöver 25 år eller mer för att återhämta sig

Ekologi Antalet växtarter som växer närmast intill restaurerade vattendrag kan behöva upptill 25 år för att återhämta sig och nå samma utbredning som de haft under flottningsepoken. Detta enligt en studie av doktoranden Eliza Maher Hasselquist, tillsammans med andra forskare från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som publicerats i tidskriften Ecological Applications.


”Osynlig” proteinstruktur förklarar enzymers slagkraft

Forskningsresultat: En forskargrupp vid Umeå universitet har lyckats fånga och beskriva en proteinstruktur som hittills varit omöjlig att studera. Upptäckten banar väg för utveckling av designade enzymer som katalyserar nya kemiska reaktioner till exempel inom bioteknologiska tillämpningar. Resultaten presenteras i den ansedda tidskriften Nature Communications.