Översiktskarta Norrlands universitetssjukhus (NUS)

Kartan nedan visar sjukhusområdets byggnader, entréer och målpunkter (markerade A–Z). Den kartan finns i större, utskriftsvänligt format i högerspalten.

Karta över sjukhusområdet i Umeå (NUS)
* Äldre husbeteckningar där byggnader numrerats 1–27, till exempel byggnad 6K, är sökbara i vår vanliga karta: www.umu.se/kartor

Större delen av Umeå universitets verksamhet inom medicin och odontologi bedrivs på sjukhusområdet. Här finns bland många andra byggnader t.ex. Akutmottagningen, Medicinska biblioteket, Tandläkarhögskolan och Vårdvetarhuset.

Tandteknikerutbildningen ligger i Landstingshuset på Köksvägen. Och Umeå medicinska studentkårs kårhus Villan ligger vackert i sjukhusparken.


NUS-karta (pdf) i större format

NUS 2017