Till umu.se

Kontakta oss

Umeå universitet har fyra campus: Campus Umeå (huvudcampus) och Konstnärligt campus i Umeå, Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik.

Campus Umeå

Umeå universitet, 901 87 Umeå
Besöksadress: Universitetsområdet

Telefon: 090-786 50 00.
Telefax: 090-13 36 07
E-post: umea.universitet@umu.se. Webbplats: www.umu.se

Organisationsnummer: 202100-2874
Momsregistreringsnummer: SE202100287401
VAT-nummer: SE202100287401

Frågor om studier, antagning, examina:

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.
Besöksadress: Infocenter Universum

Hälsofrågor för studenter:

Du som är student och vill kontakta Studenthälsan gör det genom att ringa på våra telefontider eller besöka oss på drop in.Studenthälsan

Frågor av allmän karaktär:

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.
Besöksadress: Infocenter Universum

Registrator/Diariet

090-786 50 00, umea.universitet@umu.se

Campus Skellefteå

Umeå universitet Campus Skellefteå, 931 87 Skellefteå
Besöksadress: Campus Skellefteå

Telefon: 0910-78 72 13. Telefax: 0910-78 72 50
E-post: info@skelleftea.umu.se. Webbplats: www.skelleftea.umu.se

Campus Örnsköldsvik

Umeå universitet Campus Örnsköldsvik, Box 843, 891 18 Örnsköldsvik
Besöksadress: Universitetshuset, Lasarettsgatan 7

Telefon: 0660-29 25 00. Telefax: 0660-137 96
E-post: info@ovik.umu.se. Webbplats: www.ovik.umu.se