Fakulteter

En fakultet är en sammanhållen organisatorisk enhet för närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning.

Vid Umeå universitet finns fyra fakulteter: humanistisk, medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig. (Fakultet för lärarutbildning ersattes fr.o.m. 1 januari 2009 av Lärarhögskolan vid Umeå universitet). De olika fakulteternas verksamhet leds av dekanus. Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ. Fakultetsnämnderna ansvarar för grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom sina respektive vetenskapsområden. Minst tre ledamöter i fakultetsnämnden ska vara studenter.

Humanistisk fakultet(t.ex. arkeologi, journalistik, historia, litteratur, språk)Medicinsk fakultet(områdena medicin, biomedicin, vård och odontologi)Samhällsvetenskaplig fakultet(t.ex. ekonomi, statsvetenskap, socialt arbete, geografi, genusstudier)Teknisk-naturvetenskaplig fakultet(t.ex. arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi)


Kontaktinformation

Kansliet för humaniora
Tel: 090-786 55 12

Kansliet för medicin
Tel: 090-786 55 61

Kansliet för samhällsvetenskap
Tel: 090-786 57 80

Kansliet för teknik och naturvetenskap
Tel: 090-786 53 20

Lärarhögskolans kansli
Tel: 090-786 92 25