Högskolor

Umeå universitet har för närvarande åtta högskolor.

ArkitekthögskolanDesignhögskolanIdrottshögskolan vid Umeå universitet Handelshögskolan vid Umeå universitetKonsthögskolanLärarhögskolan vid Umeå universitetRestauranghögskolan

Högskolorna vid Umeå universitet samlar utbildningar inom ett speciellt yrkesområde under ett gemensamt tak. Vissa av högskolorna gör detta genom att samordna utbildningar där lärare från flera institutioner deltar med sina speciella kompetensområden. Andra har istället egna anställda lärare med den spetskompetens som krävs för sina utbildningar.

En högskola kan exempelvis vara en institution, centrumbildning, arbetsenhet, programråd, grupp av programråd, eller ett särskilt organ som av universitetsstyrelsen fått status som högskola, där skälen är marknadsföring, att stärka samverkan och samarbete eller som en kvalitetshöjande åtgärd.

För universitetets samtliga organisatoriska enheter, se personalkatalogen.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion