Organisation

Umeå universitets organisation illustreras med en karta som du hittar länken till i höger spalt.

Universitetets ledningsorganisation

Universitetets högsta organ är universitetsstyrelsen. Den beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet.

Universitetets chef och främste företrädare är rektor. Vid sin sida har rektor en prorektor (som även fungerar som ställföreträdande rektor), två vicerektorer, två seniorrådgivare, en universitetsdirektör samt en biträdande universitetsdirektör.

Fakulteterna

De olika fakulteternas verksamhet leds av dekan. Dekan är ordförande för respektive fakultetsnämnd som ansvarar för vetenskapsområdets forskning och forskarutbildning samt grundutbildningen inom fakulteten.

Institutionerna

Grundenheten vid universitetet är institutionen. Vid den bedrivs utbildning och/eller forskning inom ett eller flera besläktade ämnesområden. Institutionen är den primära arbetsplatsen, inte bara för studenter, lärare och forskare, utan också för andra yrkeskategorier såsom administratörer, lokalvårdare, ingenjörer och instrumentmakare. Institutionen leds av en prefekt.

Centrumbildning

När flera forskare från olika vetenskapliga ämnen vill arbeta tillsammans om ett gemensamt problem kan man göra så i en centrumbildning. Tvärvetenskaplig forskning kan också ske i arbetsenheter.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion