......

 
Till umu.se

Samverkan

Umeå universitets utbildning och forskning berör många människor, även utanför campus. Vi vill bidra till tillväxt och utveckling både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom att samarbeta med företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer eller genom kompetensstöd för innovationsutveckling. Tillsammans kan vi skapa nya produkter, tjänster och idéer, höja kompetensnivån och utveckla verksamheter.

Nyheter

Hur sociala är sociala medier?

2015-05-22
Simon Lindgren, professor vid Sociologiska institutionen var inbjuden att tala i samband med TEDx Umeå 23 april 2015. Rubriken var "Media Are Not Social, but People Are".

Handelshögskolans pedagogiska pris

2015-05-22
Andrea Mannberg, universitetslektor i nationalekonomi, tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2015 för sitt stora engagemang för lärarrollen och fokus på studenternas lärande.

Genus och familjen styr människors agerande på aktiemarknaden

2015-05-21
Erfarenhet och kunskap om aktiemarknaden, men även sociala normer, skilsmässa och nära familjemedlemmars avkastningar spelar roll för hur man beter sig på aktiemarknaden. Det visar Emma Zetterdahl i s...

Fler nyheter om samverkan


Sidansvarig: Malin Vikström
2012-09-10

Utskriftsversion