Till umu.se

Samverkan

Umeå universitets vill bidra till tillväxt och utveckling både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom att samarbeta med företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer eller genom kompetensstöd för innovationsutveckling.

Tillsammans kan vi skapa nya produkter, tjänster, höja kompetensnivån och utveckla idéer och verksamheter. Grunden för ett samarbete är att det ska vara givande för alla parter. Forskare och studenter får använda sin kunskap i praktiken och knyter värdefulla kontakter. Företagen stärks och växer med den nya kompetensen. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Vi kan hjälpa dig att hitta forskare, studenter, utbildningar och kontakter som du behöver. Välkommen att kontakta oss!

Goda exempel

Akademisk forskning och bolagsutveckling berikar varandra

Akademisk forskning och bolagsutveckling berikar varandra

För unga läkemedelsbolag har Umeå Biotech Incubator helt rätt inriktning, enligt kemiprofessor Fredrik Almqvist, och det behöver inte vara så komplicerat att ta en affärsidé vidare när rätt hjälp ges. Det som behövs är en grundläggande förståelse för vad som kan publiceras och sägas innan en eventuell patentprocess är inledd.

Nyheter

Lokala interventioner kan öka tillgången till kostnadseffektiv epilepsibehandling

2016-05-31
De flesta fall av epilepsi är behandlingsbara. Men i Afrika söder om Sahara, där sjukdomsbördan är bland den största i världen, är tillgången till beh...

Migration, hållbarhet och glesbygd i fokus på Arkitekthögskolans examensutställning

2016-05-30
Hur har området kring älvstranden fungerat historiskt och hur kan det utvecklas i framtiden? Hur kan arkitekter skapa nya lösningar för boende och gem...

När är en modell tillräckligt bra för att ersätta djurförsök?

2016-05-30
Aleksandra Rybacka visar i sin avhandling hur beräkningsverktyg kan användas vid riskbedömning av industrikemikalier och läkemedel. Datorbaserade verk...

Ny bok: "Visiting the Visitor"

2016-05-30
I en ny bok aktualiseras hur studiet av museibesökare genomgått en genomgripande förändring. En av de två författarna till boken "Visiting the Visitor...

Viktigt med nyanserad kunskap om unga med migrationsbakgrund

2016-05-30
Det senaste årens flyktingströmmar har aktualiserat skolgången som en viktig förutsättning för en lyckad integration. I en ny avhandling vid Umeå univ...

Fler nyheter om samverkan


Sidansvarig: Malin Vikström
2016-05-24

Utskriftsversion

Välkommen att kontakta oss!

Enheten för externa relationer fungerar som ett stöd och en kontakt för företag, organisationer och myndigheter som söker samarbete med Umeå universitet.

Vänd dig till till oss om du vill få hjälp med kontakter inom universitetet, har en idé för samarbete eller behov av kompetensutveckling.

Besöksadress

Samverkanshuset, Universitetstorget 4.
Du hittar oss på plan 5.

Tel: 090-786 76 41

Läs mer


Kalendarium

Till kalendariet