Till umu.se

Samverkan

Umeå universitets vill bidra till tillväxt och utveckling både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom att samarbeta med företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer eller genom kompetensstöd för innovationsutveckling.

Tillsammans kan vi skapa nya produkter, tjänster, höja kompetensnivån och utveckla idéer och verksamheter. Grunden för ett samarbete är att det ska vara givande för alla parter. Forskare och studenter får använda sin kunskap i praktiken och knyter värdefulla kontakter. Företagen stärks och växer med den nya kompetensen. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Vi kan hjälpa dig att hitta forskare, studenter, utbildningar och kontakter som du behöver. Välkommen att kontakta oss!

Goda exempel

Akademisk forskning och bolagsutveckling berikar varandra

Akademisk forskning och bolagsutveckling berikar varandra

För unga läkemedelsbolag har Umeå Biotech Incubator helt rätt inriktning, enligt kemiprofessor Fredrik Almqvist, och det behöver inte vara så komplicerat att ta en affärsidé vidare när rätt hjälp ges. Det som behövs är en grundläggande förståelse för vad som kan publiceras och sägas innan en eventuell patentprocess är inledd.

Nyheter

10 miljoner till MAL och SEAD

2016-07-01
Rektor beslutade den 28 juni att bevilja medfinansiering för forskningsinfrastruktur till Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och The Strategic Envir...

Green North beviljas projektstöd – ska generera tillväxt genom smart miljöteknik

2016-07-01
Tillväxtverket har beviljat miljöteknikprojektet Green North stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårsperiod. Projektet på tota...

17 nya miljoner till utveckling av biomedicinska upptäckter i Umeå

2016-07-01
Umeå Biotech Incubator utvärderar varje år upp till 30 medicinska innovationer från hela landet, framförallt från norra Sverige. Syftet är att förädla...

Genmultiplicering – den snabba vägen till infektion

2016-07-01
Forskare vid Umeå universitet är först med upptäckten att bakterier kan mångfaldiga de sjukdomsframkallande gener som behövs för att snabbt etablera e...

Nya rektorn kör med öppna kort

2016-07-01
För kemisten Hans Adolfsson är öppenhet och samarbete lika mycket en livsfilosofi som en del av en vetenskaplig metod. När campus går ner i sommardval...

Fler nyheter om samverkan


Sidansvarig: Malin Vikström
2016-05-24

Utskriftsversion

Välkommen att kontakta oss!

Enheten för externa relationer fungerar som ett stöd och en kontakt för företag, organisationer och myndigheter som söker samarbete med Umeå universitet.

Vänd dig till till oss om du vill få hjälp med kontakter inom universitetet, har en idé för samarbete eller behov av kompetensutveckling.

Besöksadress

Samverkanshuset, Universitetstorget 4.
Du hittar oss på plan 5.

Tel: 090-786 76 41

Läs mer