Till umu.se

Samverka med forskare

Regionens näringsliv kan stärka konkurrenskraften och nå framgång med hjälp av forskning vid Umeå universitet. Själva behöver vi ledande praktik för att behålla en ledande forskning. Alla vinner vi på ett utbyte av kunskap och erfarenheter.

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Umeå universitet driver sedan länge Företagsforskarskolan där forskare samverkar med företag kring ett gemensamt forskningsproblem.

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig kvalité ger stor samhällsnytta och skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter. Forskaren ingår i en multidisciplinär forskargrupp och blir förberedd på arbete utanför akademien.

Partnerföretag är t ex LKAB, Domsjö Fabriker, Akzo-Nobel, AstraZeneca, Svenska Samernas Riksförbund, PwC, Skellefteå Kraft AB, Statens Musikverk med flera.
Läs mer om Företagsforskarskolan

Internationell forskningssamverkan

Grants Office kan hjälpa företag och organisationer att hitta partners inom universitetet för samarbeten i större och mindre forskningsprojekt både inom och utanför EU. Vi söker ständigt nya samarbetspartners inom industri, samhälle och universitet från hela världen.

Kontakta Grants Office

Forskarcheck

Med en s k Forskarcheck är det möjligt för företag att få tillgång till forskare vid Umeå universitet. Inget företag är för litet för att söka en Forskarcheck till ett utvecklingsarbete. Finansieringsformen är ett resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå universitet.Läs mer om Forskarcheck

Kontakta Enheten för externa relationer om du vill veta mer om hur ett forskningssamarbete tillsammans med Umeå universitet kan hjälpa din organisation!


Sidansvarig: Malin Vikström
2014-09-22

Utskriftsversion

Kontakta oss

Enheten för externa relationer

Hans-Olov Byquist
Enhetschef/Tf Områdeschef Forskningsservice
+46 90-786 74 71