Till umu.se

Samverka med forskare

Regionens näringsliv kan öka konkurrenskraften och nå framgång med hjälp av forskning vid Umeå universitet. Själva behöver vi ledande praktik för att behålla en ledande forskning. Alla vinner vi på ett utbyte av kunskap och erfarenheter.

Unik företagsforskarskola

Umeå universitet driver en unik forskarskola där doktorander samverkar med företag kring ett gemensamt forskningsproblem. Universitetet får tillgång till aktuell och tillämpad kunskap från näringslivet och näringslivet tillförs genom doktoranderna och deras handledare vetenskaplig kompetens och teknikspridning genom aktuell forskning. Dessutom får doktoranderna en utbildning som är gångbar inom näringslivet men som också kan leda vidare inom universitetet.Läs mer om Företagsforskarskolan

Internationell forskningssamverkan

Umeå universitet satsar för att öka det internationella deltagandet i forskningssamarbete med andra universitet, företag och samhällsaktörer, både inom och utanför EU. Vill din organisation samarbeta med Umeå universitet är ni välkomna att kontakta Grants Office.Läs mer om Grants Office

Nya metoder för att omsätta forskning till samhällsnytta

Genom projektet "Development Arena for Research and Entrepreneurship, DARE" deltar Umeå universitet tillsammans med Luleå tekniska universitet i Vinnovas Nyckelaktörsprogram. Under åtta år ska vi tillsammans arbeta med nya metoder för nå ut med och kunna omsätta forskningsresultat till samhällsnytta.
Läs mer om DARE-projektet

Forskarcheck

Med en s k Forskarcheck är det möjligt för företag att få tillgång till forskare vid Umeå universitet. Inget företag är för litet för att söka en Forskarcheck till ett utvecklingsarbete. Finansieringsformen är ett resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå universitet.Läs mer om Forskarcheck

Kontakta Enheten för näringsliv och samhälle om du vill veta mer om hur ett forskningssamarbete tillsammans med Umeå universitet kan hjälpa din organisation!


Sidansvarig: Malin Vikström
2014-05-09

Utskriftsversion

Kontakta oss

Enheten för externa relationer

Hans-Olov Byquist
Områdeschef Forskningsservice
+46 90-786 74 71