Samverkan skola och universitet

Samverkan med skolor, förskolor och fritidshem sker på flera olika sätt vid Umeå universitet. Samarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter är ett exempel på samverkan.

Umeå universitets lärare och forskare vill gärna göra sin kunskap tillgänglig för lärare och elever i skolan och erbjuder såväl kompetensutveckling som arrangemang för skolans elever.