Till umu.se

Högskoleprov

Vill du öka dina chanser att komma in på universitet? Högskoleprovet ger dig ytterligare en möjlighet att komma in på den utbildning du har valt. Ett högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven utan du måste fortfarande vara behörig till sökt utbildning för att konkurrera om en plats genom högskoleprovet. Det finns även anpassade högskoleprov för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och för personer som är synskadade.

Välkommen att delta i högskoleprovet

Umeå universitet anordnar högskoleprovet på ett antal orter i Västerbottens län.

Vad är högskoleprovet?

Högskoleprovet är en av urvalsgrunderna för dig som söker till högskolan. Ditt provresultat kan öka möjligheterna att bli antagen. Provet nämns ibland som "en andra chans".

Vad har du att vinna på att göra högskoleprovet?

• Du placeras automatiskt i ytterligare en urvalsgrupp om du gör högskoleprovet med lägst 0,05 poäng poäng som resultat när du söker till en utbildning som du är behörig till. Med slutbetyg från gymnasiet och/eller intyg med studieomdöme från folkhögskola och med ett giltigt provresultat konkurrerar du alltså i två eller tre urvalsgrupper och kan antas till sökt utbildning i antingen betygs- , intygs- eller provurvalsgruppen

• Till många utbildningar är det få sökande med högskoleprovsresultat vilket ökar chansen för den som har gjort provet. Du har alltså allt att vinna på att göra provet, även om ditt provresultat inte skulle bli vad du hoppats på. Se statistik från UHR

• För dig med intyg med studieomdöme från folkhögskola kan ett resultat från högskoleprovet vara direkt avgörande för att bli antagen till ansökt högskoleutbildning, då den urvalsgrupp (BF) du blir placerad i har ytterst få studieplatser.

• Kom även ihåg att många som gör provet andra gången förbättrar sitt resultat. Du kan göra provet flera gånger, det bästa resultatet används. Högskoleprovet är riksgiltigt oavsett till vilket lärosäte du har anmält dig och ett resultat kan nyttjas i fem år.

På vilka orter ges proven?

Umeå universitet anordnar vanligtvis det reguljära högskoleprovet i Norsjö, Lycksele, Skellefteå, Storuman, Umeå och Vilhelmina.

Obs! Exakt information om provortsutbud framgår vid webbanmälan till provet.

Anpassade högskoleprov för personer med godkända intyg på dyslexi eller synskada ges i Umeå, Skellefteå och i mån av tillräckligt många anmälda provdeltagare även på annan ort i Västerbottens län. Mer information här.

Vad innehåller högskoleprovet?
Högskoleprovet består av åtta delprov som testar dina kunskaper inom olika områden. Antalet uppgifter är 160. Den verbala delen är 80 uppgifter som innehåller texter, ord och läsförståelse. Den kvantitativa delen är också 80 frågor, som innehåller matematiska uppgifter och uppgifter som kräver logiskt och analytiskt tänkande. Läs mer om de åtta delproven.

När ges provet?
Provet anordnas två gånger per år, höst och vår, och alltid på en lördag.

Hur kan du förbereda dig inför provet?

Ta reda på hur provet ser ut, hur det går till på provdagen och hur uppgifterna är utformade. Det gör du genom att läsa igenom broschyren ”Om högskoleprovet”. Genom att göra ett övningsprov kan du också få reda på vad du har lätt för och om det finns delar du tycker är svårare.

Var och när kan jag hämta mitt provresultat?

Du kan hämta ditt resultat elektroniskt omkring fyra veckor efter provdagen.
Hämta provresultat

Fler frågor svar om högskoleprovet

Du hittar också frågor och svar om högskoleprovet  på samma sida. Har du fler frågor om provet i Västerbotten? Kontakta Umeå universitets Infocenter


Sidansvarig: Högskoleprovet
2015-02-11

Utskriftsversion

Datum för kommande Högskoleprov

Anmäl dig på www.hogskoleprov.nu

Provdag

Anmäl dig senast

2016

Höst 29 oktober 15 september

2017

Vår

1 april 15 februari

Höst

21 oktober 15 september

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.