Till umu.se

Kårer och studentföreningar

Studentkårer, studentföreningar och nationer är en del av studentlivet på Umeå universitet. Här engagerar sig många studenter för att du som studerar ska få bra studier, arbetsmiljö och en rolig fritid. Kanske väljer du också att bli medlem.

Studentkårer

Umeå universitets styrelse fattar var tredje år beslut om vilken eller vilka studentsammanslutningar som ska få ställning som studentkår. Det är inte längre obligatoriskt att vara medlem i en studentkår.

Studentkårerna vid Umeå universitet har fått i uppdrag av universitetet att arbeta med utbildningsbevakning och frågor kring studenters arbetsmiljö. Det innebär att de företräder och hjälper dig som student om du upplever problem under din utbildning eller studiesituation. Hos studentkårerna finns det därför särskilda studentombud/utbildningsbevakare med detta som arbetsuppgift. Du kan vända dig till dem om du har frågor kring regelverket, tycker att regler inte följs eller på annat sätt upplever problem på din utbildning eller i din studiemiljö. Du kan alltid vara anonym gentemot universitetet i din kontakt med studentkåren. Studentkårerna utser också representanter och företräder studenter i alla beslutande och beredande organ vid universitet som är viktiga för utbildning eller studenters situation vid universitet.

Vid Umeå universitet finns det tre studentkårer med olika delar av universitetet som verksamhetsområde. Vilken studentkår du ska vända dig till beror på vilken utbildning du läser. Länkar till respektive kår hittar du i länklistan till höger.

Inskrivning

Inskrivning i kåren sker i början av terminen. Läs mer på respektive kårs webbplats för information om inskrivning.


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2015-07-02

Utskriftsversion