Till umu.se

Kårer och studentföreningar

Studentkårer, studentföreningar och nationer är en del av studentlivet på Umeå universitet. Här engagerar sig många studenter för att du som studerar ska få bra studier och en rolig fritid. Kanske väljer du också att bli medlem.

Inom Umeå universitet finns mängder av föreningar för dig som studerar. Några av dem är kulturföreningen Humlan, Credo Umeå, Overallens vänner, Homobis – gaystudenter i Umeå, Umeå studentkör, studentorkestern Snösvänget, politiska studentförbund, Umeåstudenternas organiserade genusgrupper, Mick 102 Umeå studentradio, Arkum – Akademiska ridklubben i Umeå och Umeå nya studentteater. Några av dem kan du komma i kontakt med här till höger.

Nationer

Genom de så kallade nationerna vid universitetet kan du möta andra studenter från dina hemtrakter. Här finns Finlands nation, Finlandssvenska nationen, Gästrike-Hälsinge-Dala nation, Skånes nation, Stockholms nation, Sydswaenska nationen, Wästgöta Bohus nation, Ångermanlands nation och Övre Norrlands nation.

Studentkårer

Vid Umeå universitet finns tre studentkårer – Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Medicinska studentkåren. Studentkårerna är till för alla studenter och deras uppgift är att ta tillvara studenternas rättigheter. De jobbar också för en hög kvalitet på utbildningarna och för bra service åt studenterna. Att vara medlem i en studentkår är inte längre obligatoriskt.

Umeå studentkår – US

US företräder cirka 13 000 studenter inom humaniora, samhällsvetenskap samt lärarutbildning. Kåren har cirka 6 500 medlemmar och är Umeås äldsta och största studentkår. US kärnverksamhet är utbildningsbevakning och har sju stycken studenter som arbetar heltid med utbildningsfrågor. Kåren arbetar aktivt med att skapa relationer med företag och organisationer som kan ge medlemmarna mervärde i form av t.ex. studentrabatter, föreläsningar och arbetstillfällen. Totalt omfattar US åtta sektioner, 25 kårföreningar, ett antal studentpubar, 100-tals studentrepresentanter och mycket mera.

Umeå naturvetar- och teknologkår – NTK

NTK är kåren för de cirka 4 000 studenter som läser vid teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Kåren arbetar med utbildnings-, arbetsmarknads- och studiesociala frågor, och hjälper bland annat till med att förbättra kontakterna mellan dig som studerar och näringslivet. Varje år arrangerar NTK, tillsammans med andra studentföreningar, Uniaden – en arbetsmarknadsdag för studenter. NTK driver Kårhuset Origo dit du som är student är välkommen för att umgås och studera.

Umeå medicinska studentkår

Umeå medicinska studentkår omfattar cirka 4 300 studenter som studerar vid medicinsk fakultet. Verksamheten bygger på de fyra sektionerna Medicinska föreningen, Odontologiska föreningen, Hälsovetenskapliga sektionen och Doktorandföreningen. Medicinska kåren driver kårhuset Villan som ligger i sjukhusparken nära bostadsområdet Ålidhem.


Sidansvarig: Kristina Forsman Lindmark
2014-12-17

Utskriftsversion

Inskrivning

Inskrivning i kåren sker i början av terminen. Läs mer på respektive webbplats för information om inskrivning.