Till umu.se

Sök program och kurser

Aktuellt

Hitta information inför utbildningsstarten

När du har blivit antagen kommer du att få ett välkomstbrev från institutionen som ansvarar för utbildningen. I välkomstbrevet hittar du uppgifter till utbildningens kontaktperson. Där finns också information om var, hur och när du ska registrera dig, var undervisningen kommer att bedrivas och annat som du behöver veta för att börja på utbildningen.

Har du löst bostadsfrågan?

Har du löst bostadsfrågan?

I början av terminen är ofta trycket på bostäder högt. En bit in på terminen brukar det lätta. Det är bra om du tidigt tar reda på vilka möjligheter som finns och ställer dig i bostadskö så snart som möjligt.


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Kristina Forsman Lindmark
2014-03-25

Gör en sen anmälan

Efter sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan till vissa program och kurser.

Du behöver ha behörighet för utbildningen och det är bara om det finns vakanser på en utbildning som du kan få plats.

Gör en sen anmälan via antagning.se