Till umu.se

Ledarskap och ledarskapsutveckling A, 7.5 hp

Om kursen

Kursen tar utgångspunkt från ledarskap och har målsättningen att kursdeltagaren ska förvärva grundläggande kunskaper i ledarskap samt förvärva förmåga att analysera olika kritiska situationer. Sådana kritiska situationer påverkar såväl beslutsfattande och utveckling som rollen som ledare. Områden som behandlas är beslutsfattande, grupprocesser och ledarskap.

Utbildningsnivå: Grundnivå nybörjare

Anmärkningar: Kursen ges via internet och inga fysiska träffar förekommer. Stor vikt kommer att läggas på kommunikation och interaktion mellan studenterna. Plattform för kursen blir Cambro som är en virtuell lärmiljö som brukas för utbildning där information och kommunikation möts via Internet. Kursen ges på svenska men stora delar av kursmaterialet är på engelska.

Kursen är p.g.a. sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på A- eller B-nivå i företagsekonomi.
Kursen ges på halvfart (50 % studietakt) och vänder sig till personer med intresse för ledarskap eller som arbetar som ledare och vill fördjupa sitt kunnande inom området.

HItta schema.här ca en månad innan kursstart.2015-10-20

Kontaktinformation

Handelshögskolan

Webbsida

Kontaktperson:
Ämnesstudievägledare

Tel: 090-7865773

Kontaktformulär