Till umu.se

Katastrofmedicin, 30.0 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskap om olika katastrofmedicinska scenarier och de medicinska och psykologiska förutsättningar som gäller vid arbete inom område som drabbats av stora skadehändelser, epidemier, andra katastrofer och/eller krigshandlingar. Kursen är indelad i fyra moment: Mom 1 (PSYK) Psykotraumatologi, Mom 2 (TRAU) Masskadehändelser/traumatologi, Mom 3 (EPID) Infektionssjukdomar/Epidemibekämpning, Mom 4 (FÄLT)Fördjupningsarbete, övningar/fältvecka

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare

Anmärkningar: Observera att all undervisning sker i Sollefteå2015-10-20

Kontaktinformation

Kirurgi

Kontaktperson:
Anna Lundgren

Tel: 090-7851158

Kontaktformulär