Till umu.se
Receptarieprogrammet 4 Anmäl dig här

Receptarieprogrammet, 180 hp

Om programmet

Receptarieprogrammet passar dig som vill arbeta med läkemedel, läkemedelsrådgivning och människors hälsa. De flesta receptarier arbetar på apotek med att informera patienter och vårdpersonal om hur läkemedel ska användas, samt med att bereda speciella läkemedel som beställs av vårdavdelningar. Du kan också arbeta inom läkemedelsindustri och vid myndigheter. Receptarieutbildningen rymmer både en helhetssyn och detaljkunskaper om hela kedjan från molekylär nivå till kundkontakter och läkemedelsanvändningens konsekvenser för samhälle och folkhälsa.

Programtyp: Nybörjarprogram Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Receptarieprogrammet innehåller kurser i kemi, medicin, farmakologi och farmaci. Sista året har du möjlighet att välja en eller flera kurser. Tio veckors praktisk på apotek ingår, och utbildningen avslutas med ett examensarbete i farmaci. Utbildningen är nätburen. En till två gånger i veckan är du med i gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via nätet. Två till fyra gånger per termin ordnas även träffar i Umeå för exempelvis laborativa moment. Utbildningen leder till en receptarie- och/eller kandidatexamen.

Det här kan du jobba med

Som utbildad receptarie är du expert inom läkemedelsområdet. De flesta receptarier arbetar på apotek eller sjukhusapotek med att informera patienter och vårdpersonal om hur läkemedel ska användas, samt med att bereda speciella läkemedel som beställs av vårdavdelningar. Du kan också arbeta inom läkemedelsindustrin med bland annat läkemedelsinformation, marknadsföring, kvalitetskontroll och kliniska studier. Vid en myndighet kan arbetsuppgifterna vara kvalitetskontroll och värdering av dokumentation kring läkemedel. Efter receptarieexamen har du möjighet att ansöka till masterprogrammet i farmaci och läsa vidare till en apotekarexamen eller masterexamen i farmaci.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktperson:
Sofia Mattsson, programansvarig

Kontaktformulär