Till umu.se
Anmäl dig här

Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp

Om programmet

Konsthögskolan i Umeå är en del av konstnärligt campus. Sedan 2012 håller vi till i nya, moderna lokaler, vackert och centralt belägna vid Umeälvens strand. Som student hos oss får du en god inblick i och förståelse för konstens roll i dagens samhälle och hur den har förändrats över tiden. Vidare övar du din förmåga att kritiskt granska, debattera och skriva om konst. Fokus ligger på det egna individuella konstnärliga uttrycket. 

Vi har varje år ett mycket stort antal sökande till framför allt kandidatprogrammet, bland vilka vi tar in mellan 15 och 20 studenter till vardera program. Sammanlagt läser ungefär 70 studenter på skolan. Vi ger som regel också en till flera sommarkurser varje år samt Estetik I,II eller III som fristående kurs.

Anmälan för läsåret 2016/17 hålls öppen mellan den 1 februari och den 1 mars. Börja med att söka via antagning.se. Därefter skickar du in dina arbetsprover digitalt via den länk som kommer finnas tillgänglig på http://www.art.umu.se/sv/utbildning/ansoekan/ senast den 1 februari när ansökan öppnar. Där kan du också läsa mer om ansökningsprocessen och vad som händer efter att du sökt.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Konstnärlig kandidatexamen i fri konst Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Många av skolans gästlärare och professorer är internationellt verksamma konstnärer vilket, förutom att en stor del av undervisningen sker på engelska, för internationella influnser till skolan. Varje årskurs har en handledare som följer sin klass studenter under året. Eftersom en stor del av utbildningen består av eget konstnärligt arbete så ligger ett stort ansvar på dig som enskild student att i samråd med din handledare upprätta planer för dina studier. Därutöver är skolans alla lärare tillgängliga och erbjuder ateljésamtal/ handledning för samtliga studenter. Varje student har en egen ateljéplats och tillgång till skolans välutrustade verkstäder och projektrum för trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video och datorbaserat arbete. Förutom eget konstnärligt arbete består studierna av kurser och workshops, seminarier, föreläsningar och fältstudier. Vid sidan av obligatoriska kurser så fastställs schemat utifrån de utbildningsråd som hålls varje termin med studentrepresentanter, professorer, studierektor och studiesamordnare. 

Examination under ditt sista läsår sker i form av en uppsatsskrivning och en med klassen gemensam examensutställning. 
 

Det här kan du jobba med

Kandidatprogrammet i fri konst förbereder för arbete som professionell konstnär i Sverige eller utomlands alternativt inom områden där konstnärlig kunskap och forskning är av betydelse. Efter examen kan du välja att söka och läsa vidare på masterprogrammet.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Konsthögskolan i Umeå

Webbsida

Kontaktperson:
Jeanette Nilsson

Kontaktformulär