Till umu.se
Manusutbildningen Umeå universitet Anmäl dig här

Manusutbildning för film, TV och nya medier, 180 hp

Om programmet

Är du en god berättare med analysförmåga? Vill du arbeta med manus för film och tv, eller kanske för nya medier?

Umeå universitet erbjuder en unik konstnärlig utbildning i manusförfattande. Under tre år varvas kreativt skapande med studier om film, tv och dramatiskt berättande som främst är inriktat mot fiktion inom rörlig bild. Undervisningen är nära kopplad till branschen som utgör en del av utbildningsmiljön.
   Första året ägnas åt kortare format som kort- och novellfilm, andra året fokuserar på tv och tv-serier och sista året koncentreras på längre format, som långfilm. Du genomför även konkreta övningar i att skriva för dataspel. Företrädare för tv-kanaler/filminstitut, manusförfattare och producenter bedömer dina större uppdrag. De formuleras alltså som realistiska uppdrag och du skapar kompletta manuskript. Under utbildningen följer programansvariga och en konstnärlig handledare din utveckling.
   Många yrkesverksamma gästföreläsare är knutna till utbildningen. Manusutbildningen ingår också i nätverk med andra konstnärliga utbildningar i Norden och Europa.

Manusutbildningen erbjuder studier i: film- och tv-dramatik, berättarteknik och dramaturgi, manusförfattarens verktyg och omvärld, kreativa övningsmoment, manusskrivande, branschrelaterad praktik, digitalt berättande och ett examensarbete.


Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen på 180 hp. 


Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

En manusförfattare har berättartalang och analysförmåga. Undervisningen lär dig hantera berättandets verktyg och att utveckla dina egna idéer. Du kommer till insikt om hur den kreativa processen fungerar även för arbetet i team. Du tränar också på att arbeta med andras uppslag och dramatisera befintliga verk. Därtill övar du upp entreprenöriella förmågor som hjälper dig att presentera dig professionellt.
   Dessa talanger finslipar du genom att delta i seminarieveckor som varvas med veckor då du fokuserar på ditt eget skrivande. Utbildningens programansvariga följer ditt arbete i grupp och genom regelbundna enskilda samtal för att stämma av din utveckling till en yrkesverksam manusförfattare med fördjupade kunskaper om berättande.   

Det här kan du jobba med

Efter utbildningen som ger en konstnärlig kandidatexamen kan du arbeta som manusförfattare inom film, tv och dataspel. Området rörlig bild är i stark tillväxt och nya arbetsnischer tillkommer i snabb takt. Manusförfattare arbetar nästan alltid som frilans.
  Den är också värdefull för dig som vill arbeta inom andra delar av film- och tv-branschen, till exempel som konsulent, lektör, dramaturg, producent eller projektledare.

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion


2014-03-18

Följ Manusutbildningen på Facebook

Kontaktinformation

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00

Webbsida

Kontaktperson:
Christina Svens

Tel: 090-786 9679

Kontaktformulär