Till umu.se
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Anmäl dig här

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation, 180 hp

Om programmet

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med strategisk kommunikation inom yrken som kräver kunskaper om hur man planerar, genomför och utvärderar olika informations- och kommunikationsinsatser.

Under utbildningen kombineras teoretiska kunskaper – om hur kommunikation fungerar och hur medierna påverkar samhälle och individ – med mer tillämpande inslag. Det handlar bland annat om kommunikationsplanering, webbkommunikation, trycksaksproduktion, projektledning, PR och marknadsföring samt digital ljud- och bildproduktion.

Så läser du Första året lär du dig grunderna i medie- och kommunikationsvetenskap: om mediernas makt och betydelse i samhälle och kultur, om medieproduktion, innehåll, publik och effekter. Bland annat handlar det om olika typer av strategisk kommunikation, sådan vi dagligen möter i reklam, samhällsinformation och politiska budskap. Du lär dig metoder i omvärldsanalys, text- och bildanalys, producerar text och bild för webb och tryckta medier och gör dessutom en mindre, vetenskaplig undersökning.

Det andra och delar av tredje läsåret innebär en specialisering mot de kunskaper och färdigheter som krävs för arbete med information och strategisk kommunikation. I slutet av utbildningen gör du tio veckors praktik samt ett examensarbete, som du kan välja att utföra för en extern uppdragsgivare.

Det här kan du jobba med Programmet förbereder för arbete som strategisk kommunikatör eller liknande arbetsuppgifter inom offentlig och privat verksamhet. Det kan exempelvis gälla arbete med strategier, planering, samordning och utvärdering av en verksamhets interna och externa kommunikation, relationer med massmedier, produktion av personaltidningar och webbsidor eller projektledning inom PR och marknadsföring. Tidigare studenter finns inom såväl myndigheter som privata bolag, PR- och konsultbyråer, med mera.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: MKV-programmet med inriktning mot strategisk kommunikation omfattar tre års högskolestudier och leder fram till en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Första året lär du dig grunderna i medie- och kommunikationsvetenskap: om mediernas makt och betydelse i samhälle och kultur, om medieproduktion, innehåll, publik och effekter. Bland annat handlar det om olika typer av strategisk kommunikation, sådan vi dagligen möter i reklam, samhällsinformation och politiska budskap. Du lär dig metoder i omvärldsanalys, text- och bildanalys, producerar text och bild för webb och tryckta medier och gör dessutom en mindre, vetenskaplig undersökning.

Det andra och delar av tredje läsåret innebär en specialisering mot de kunskaper och färdigheter som krävs för arbete med information och strategisk kommunikation. I slutet av utbildningen gör du tio veckors praktik samt ett examensarbete, som du kan välja att utföra för en extern uppdragsgivare.

Moment År 1 Kommunikationsvetenskaplig introduktion. Text och form I. Omvärldsanalys. Strategisk kommunikation I. Produktion för tryckta medier och webb. Kultur, medier och samhälle I och II. Undersökningsmetodik I. Projekt/Uppsats.

År 2 Strategisk kommunikation II. Mediejuridik och -etik. Nya medier. Marknadsföring. Projektledning. Produktion av digital rörlig bild och ljud.

År 3 Kommunikations- och medieanalys. Undersökningsmetodik II. Språk och kommunikation. Text och form II. Praktik med praktikuppföljning. Examensarbete/Uppsats.

Det här kan du jobba med

Programmet förbereder för arbete som strategisk kommunikatör eller liknande arbetsuppgifter inom offentlig och privat verksamhet. Det kan exempelvis gälla arbete med strategier, planering, samordning och utvärdering av en verksamhets interna och externa kommunikation, relationer med massmedier, produktion av personaltidningar och webbsidor eller projektledning inom PR och marknadsföring. Tidigare studenter finns inom såväl myndigheter som företag, PR- och konsultbyråer, med mera.

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet, Humanisthuset

Webbsida

Kontaktperson:
Merja Ellefson

Tel: 090-786 57 26

Kontaktformulär