Till umu.se
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Anmäl dig här

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation, 180 hp

Om programmet

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med strategisk kommunikation inom yrken som kräver kunskaper om hur man planerar, genomför och utvärderar olika informations- och kommunikationsinsatser. Under utbildningen kombineras teoretiska kunskaper om hur kommunikation fungerar och hur medierna påverkar samhälle och individ med mer tillämpande inslag. Det handlar bland annat om kommunikationsplanering, webbkommunikation, trycksaksproduktion, projektledning, PR, organisationskommunikation och marknadsföring.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: MKV-programmet med inriktning mot strategisk kommunikation omfattar tre års högskolestudier och leder fram till en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Det första året läses huvudsakligen tillsammans med studenterna på programmet för medie- och kommunikationsvetenskap och programmet för journalistik. Syftet med första året är att ge de baskunskaper om kommunikation, medier och journalistik som kan behövas för yrken inom kommunikation eller journalistik. Kunskaperna är både teoretiska och praktiska. Du lär dig centrala begrepp och vetenskapliga teorier och metoder inom områdena medier, kommunikation och journalistik, men också yrkesinriktat hantverk och programvaror. I slutet av läsåret omsätter du dina nyvunna kunskaper i ett uppsatsarbete i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation.

Det andra läsåret innebär en specialisering mot de kunskaper och färdigheter som krävs för arbete med information och strategisk kommunikation. Du läser bl a projektledning, PR, organisationskommunikation och marknadsföring. Sista året börjar med en fortsättningskurs i medieteori och undersökningsmetodik. Därefter fördjupar dig i strategisk kommunikation. Under den sista terminen skriver du en uppsats som du kan välja att göra för en extern uppdragsgivare. Utbildningen avslutas med tio veckors praktik.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, grupparbeten, journalistiska övningar samt muntliga och skriftliga presentationer. Stora delar av utbildningen förutsätter närvaro och aktivt deltagande i föreläsningar och övningar.

Det här kan du jobba med

Programmet förbereder för arbete som strategisk kommunikatör eller liknande arbetsuppgifter inom offentlig och privat verksamhet. Det kan exempelvis gälla arbete med strategier, planering, samordning och utvärdering av en verksamhets interna och externa kommunikation, relationer med massmedier, produktion av personaltidningar och webbsidor eller projektledning inom PR och marknadsföring. Tidigare studenter finns inom såväl myndigheter som privata bolag, PR- och konsultbyråer, med mera.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet, Humanisthuset

Webbsida

Kontaktperson:
Boel Elmroth

Tel: +46 90 786 79 29

Kontaktformulär