Till umu.se
Forskollararprogrammet Anmäl dig här

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Om programmet

Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig en bra plattform att stå på som förskollärare och du får möjlighet att använda både din kreativa och praktiska sida då jobbet innefattar många skapande och praktiska moment. I utbildningen studeras bland annat barns utveckling och lekens betydelse för barns lärande. Du förbereds på hur du bäst möter det enskilda barnets behov av omsorg och stimulans. Förutom teoretiska studier får du ta del av praktiska erfarenheter från förskolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med förskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området och ger dig fördjupade kunskaper om förskolans verksamhet. Dessutom får du kunskap om den svenska förskolan ur ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Som lärare i förskolan är ledarskapet ytterst centralt och därför ger programmet dig möjlighet att också utveckla din personliga förmåga att leda andra. Under din utbildning erbjuds du också en unik chans till röstträning. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns ingen annanstans i landet. 

Programtyp: Nybörjarprogram Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Lärarhögskolan

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-7865000

Kontaktformulär