Till umu.se
Miljö- och hälsoskydd Anmäl dig här

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp

Om programmet

Vill du vara med och förbättra miljön samt människors och djurs hälsa? På miljö- och hälsoskyddsprogrammet får du kunskaper och redskap om hur vi kan påverka samhällsutvecklingen till att bli hållbar. Bredden i utbildningen ger goda förutsättningar för jobb inom en rad olika sektorer. Utbildningen handlar om hur vi kan skydda och bevara vår hälsa och miljö ur ett helhetsperspektiv. Det unika i programmets utformning är kombinationen av teori, praktik, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. För att få de tvärvetenskapliga inslagen i utbildningen ges många föreläsningar av lärare och forskare från olika institutioner, men också av yrkesverksamma på kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och företag. Efter en kandidatexamen kan du fortsätta dina studier på ett magisterprogram i miljö- och hälsoskydd. Då läser du totalt fyra år.

Programtyp: Nybörjarprogram Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Programansvarig är Christian Bigler
Linneaus väg 6
901 87 Umeå

Tel: 090-786 97 29

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledare är Kristina Fransson-Rosén

Tel: 090-786 77 82

Kontaktformulär