Till umu.se
Miljö- och hälsoskydd Anmäl dig här

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp

Om programmet

Vill du vara med och förbättra miljön samt människors och djurs hälsa? På miljö- och hälsoskyddsprogrammet får du kunskaper och redskap om hur vi kan påverka samhällsutvecklingen till att bli hållbar. Bredden i utbildningen ger goda förutsättningar för jobb inom en rad olika sektorer. Utbildningen handlar om hur vi kan skydda och bevara vår hälsa och miljö ur ett helhetsperspektiv. Det unika i programmets utformning är kombinationen av teori, praktik, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. För att få de tvärvetenskapliga inslagen i utbildningen ges många föreläsningar av lärare och forskare från olika institutioner, men också av yrkesverksamma på kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och företag. Efter en kandidatexamen kan du fortsätta dina studier på ett magisterprogram i miljö- och hälsoskydd. Då läser du totalt fyra år.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Kandidatexamen. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Vi satsar stora resurser på undervisning, vilket ger många lärarledda lektioner, laborationer, exkursioner och studiebesök. Metodikkursen i miljö- och hälsoskydd under andra året är en viktig länk för att förbereda dig inför arbetslivet genom att du teoretisk och praktiskt får lära dig att ge saklig information, skapa engagemang och få redskap för handläggning och tillsyn av miljö- och hälsoskydds ärenden. Du kan också välja en fem eller tio veckors praktikkurs innan du avslutar utbildningen med ett examensarbete.

Det här kan du jobba med

Arbetsmarknaden för miljö- och hälsoskyddsutbildade är fortfarande mycket bra. Utvärderingar av programmet visar på att 90 procent av våra examinerade studenter fått jobb inom tre månader efter avslutade studier. Efter examen får du arbete som miljö- och hälsoskyddshandläggare inom kommuner och som miljökonsulter och miljösamordnare i privata företag. Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd och forskarutbildning.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Programansvarig är Christian Bigler
Linneaus väg 6
901 87 Umeå

Tel: 090-786 97 29

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledare är Maria Karlsson

Tel: 090-786 64 37

Kontaktformulär