Till umu.se
Anmäl dig här

Vårdadministrativa programmet, 120 hp

Om programmet

Utbildningen är inriktad mot administrativt arbete inom flera delar av hälso- och sjukvården, bl.a. sjukhus, vårdcentraler, företagshälsovård, privata mottagningar, läkemedelsindustri och
medicinska forskningsinstitutioner. Programmet ges i huvudsak via Internet, och utbildningen är ett tvåårigt program på heltid.
Den är uppbyggd genom ett samarbete mellan de
samhällsvetenskapliga, humanistiska och medicinska fakulteterna,
något som ger möjligheter till breda utbildningskunskaper.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Högskoleexamen. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Programmet ges i huvudsak via Internet, och utbildningen är ett tvåårigt program på heltid. Det medför att studierna i stor utsträckning kan bedrivas på hemorten i samarbete med lärcentrum. Vid ett par tillfällen, i samband med laborativa inslag, samlas studenterna i Umeå. Utbildningen omfattar vårddokumentation, journalhantering, sjukvårdsjuridik, sekretess och IT-användning. Dessutom ingår anatomiska begrepp och medicinsk engelska. Ett viktigt kompetensområde är på vilket sätt sjukvården är organiserad, hur den styrs och fungerar genom lagstiftning och ekonomisk styrning. Förståelse av hur arbetsdelning och genusarbetsdelning ser ut och skapas mellan sjukvårdens olika yrkeskategorier ingår i utbildningen. Den är uppbyggd genom ett samarbete mellan de samhällsvetenskapliga, humanistiska och medicinska fakulteterna, något som ger möjligheter till breda kunskaper.

OBS! Höstterminen 2014 kommer planeras programmet att bli 3-årigt, med möjlighet till examen efter både två och tre år. Vänd dig till programvägledaren för mer information.

Det här kan du jobba med

Utbildningen förbereder för administrativt arbete inom olika vårdande eller forskande enheter. Som vårdadministratörer journalför du den information läkaren eller annan vårdgivare talat in på diktafon vid besöket eller behandlingen av patienten. Uppgifterna kan även omfatta arbete med budget, personalrapportering, statistikinsamling och annat relaterat till forskning och utredning. Du kan även arbeta med t.ex. utredningsteknik och webbdesign inom området. Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på program där statsvetenskap ingår som huvudområde, då kan ett år av utbildningen tillgodoräknas.

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Umeå universitet, Samhällsvetarhuset

Kontaktperson:
Jonatan Svanlund

Tel: 090 - 786 79 21

Kontaktformulär