Till umu.se
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Anmäl dig här

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240 hp

Om programmet

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning är skräddarsytt för dig som vill arbeta utomlands, eller med internationella frågor här i Sverige. Programmet ger dig de verktyg inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, juridik och ekonomisk historia
du behöver för att kunna analysera hur förändringar i omvärlden påverkar ett företags agerande på en internationell marknad.

Du får en naturlig internationalisering av dina ekonomistudier genom de kurser du läser, men även genom att tala engelska med kurskamrater och lärare. Programmet ges på engelska vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Programmet ger dig en civilekonomexamen (240 hp) som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Programmet ger dig också behörighet att söka till ett femte år för en masterexamen (Master Degree 120 hp) och/eller forskarutbildningen i ditt huvudämne (företagsekonomi eller nationalekonomi). Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Under programmet läser du både baskurser och kurser som är speciellt framtagna för civilekonomprogrammet med internationell inriktning. Under programmets gång möter du studenter från olika delar av världen vilket gör att du lär känna och förstå andra kulturer. Om du tar vara på dina chanser att åka utomlands, både för utlandsstudier och utlandspraktik, kommer du dessutom efter dina studier att ha erfarenhet av att studera likväl som att arbeta i en internationell miljö.

Det här kan du jobba med

Du som genomgått civilekonomprogrammet med internationell inriktning kan arbeta med kvalificerat ekonomiskt arbete i företag, organisationer, och myndigheter med internationell inriktning utomlands eller i Sverige. Du är särskilt rustad att arbeta inom organisationer som har ett stort utbyte över nationella och kulturella gränser samt en vana att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Efter genomgången utbildning har du kompetens att arbeta med exempelvis marknadsföring, management, strategisk utveckling, redovisning eller finansiering (t.ex. controlling) i en internationell miljö. Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Handelshögskolan/USBE
Umeå universitet, Samhällsvetarhuset

Webbsida

Kontaktperson:
Rebecca Arklöf

Tel: +46(0)90-786 71 04

Fax: +46 (0)90-786 66 74

Kontaktformulär