Till umu.se
Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik Anmäl dig här

Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik, 300 hp

Om programmet

För att tillgodose framtida krav på förnyelsebara råvaror behövs civilingenjörer som är utbildade i gränslandet mellan de traditionella utbildningarna i bio- och kemiteknik. Sverige är ett land med stor tillgång på biomassa, inte minst skogsråvara. Restprodukter från både skogs- och jordbruket utgör ett mer och mer efterfrågade material. Tillsammans med biomassa från mikroalger utgör de en värdefull resurs för vidareförädling till bioenergi och nya ”gröna” kemikalier, det vill säga kemikalier som är tillverkade av förnyelsebara, icke-fossila råvaror. Som civilingenjör i bioresursteknik är du en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle där du bidrar till att utveckla effektiva metoder för att optimera biomassaproduktion,  producera biobaserade produkter och förnybara energikällor. Vi tror programmet passar dig som är intresserad av bio- och kemiteknik, är miljömedveten och vill arbeta med produkt- och processutveckling kopplad till en hållbar samhällsutveckling.
 

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Civilingenjörsexamen. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

De tre första åren är gemensamma för alla studenter och innehåller en blandning av kurser i teknik- och ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och matematik. Undervisningen sker i nära kontakt med näringslivet, bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsbaserade projekt. Utbildningen anknyter också till flera större forskningssatsningar och starka forskningsmiljöer vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, bland annat med inriktning mot skogsbioteknik och konstgjord fotosyntes. År 4 och 5 väljer du inriktning/profil, antingen Grön kemi eller Växt- och skogsbioteknik.
 

Det här kan du jobba med

I takt med ökande krav på minskad klimatpåverkan och ett behov av nya hållbara ”gröna” produkter kommer civilingenjörer med inriktning mot bioresursteknik att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Din framtida arbetsplats finns inom skogsbolag, till exempel inom massa- och pappersindustri, bioraffinaderiindustri, kemisk industri, industriell bioteknik, organisationer och myndigheter, i nystartade företag eller inom forskning. Branschen kännetecknas av en snabb utveckling samt nära koppling till innovationer och forskning.
 

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

I vår broschyr kan du läsa mer om civil-ingenjörs-programmet i bioresurs-teknik.

Läs eller ladda ner!

Var behövs kunnande i bioresursteknik? Läs intervjuer med företrädare för industrin!

Robert Onsander
Maria Magnesjö Nilsson
Göran Bengtsson
Per Embertsén
Christina ElgChristoffersson

Kontaktinformation

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktperson:
Tomas Hedlund, programansvarig

Tel: +46 90 786 52 60

Kontaktformulär