Till umu.se
Civing bioresursteknik skog Anmäl dig här

Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik, 300 hp

Om programmet

För att tillgodose framtida krav på förnyelsebara råvaror behövs civilingenjörer som är utbildade i gränslandet mellan de traditionella utbildningarna i bio- och kemiteknik. Som civilingenjör i bioresursteknik är du en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle där du kan bidra till att utveckla effektiva metoder att producera biobaserade produkter och förnybara energikällor. Din framtida arbetsplats finns inom massa- och pappersindustri, bioraffinaderiindustri och kemisk industri, inom skogsbolag, organisationer och myndigheter, i nystartade företag eller inom forskning. Branschen kännetecknas av en stark utveckling och nära koppling till innovationer, forskning och utbildning.

Programtyp: Nybörjarprogram Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion


2014-03-18

Läs mer om utbildningen

I vår broschyr kan du läsa mer om civil-ingenjörs-programmet i bioresurs-teknik.

Läs eller ladda ner!

Var behövs kunnande i bioresursteknik? Läs intervjuer med företrädare för industrin!

Robert Onsander
Maria Magnesjö Nilsson
Göran Bengtsson
Per Embertsén
Christina ElgChristoffersson

Kontaktinformation

Gemensamt Tekn nat fakultet

Kontaktperson:
Programansvarig är Tomas Hedlund, Studentkontaktperson är Therese Lasses

Tel: +46 90 786 52 60, +46 90 786 55 54

Kontaktformulär