Till umu.se
akutsituation Anmäl dig här

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Om programmet

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden, men även att i ett team delta i medicinsk behandling. Utbildningen ska verka för att du utvecklar din förmåga att kritiskt kunna delta i kunskapsutvecklingen inom området.

I detta specialistsjuksköterskeprogram fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom anestesisjuksköterskans kompetensområde. Innehållet omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras i studieuppgifter och examinationer.  Ett självständigt arbete (examensarbete) som är centralt för att bekräfta att studenten har uppnått kraven för examen avslutar utbildningen. Efter utbildningen ska du självständigt kunna ta hand om patienter i alla åldrar och med akuta sjukdomstillstånd som ska genomgå såväl akuta som planerade operationsingrepp.

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård
Medicine Magisterexamen Huvudområde: Omvårdnad Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Undervisningen är i huvudsak nätburen vilket innebär att du ska ha tillgång till dator med webbkamera, headset samt  bredbandsuppkoppling. Under utbildningen förläggs ca 12 träffar à 3-5 dagar i Umeå. Det finns även vissa möjligheter att förlägga en del av utbildningen utomlands.
Den verksamhetsförlagda delen i utbildningen genomförs företrädesvis i Västerbotten.

Det här kan du jobba med

Att arbeta som anestesisjuksköterska är ett självständigt arbete med en stor variation av arbetsuppgifter. Utbildningen leder till en yrkesexamen som specialissjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård samt en magisterexamen i omvårdnad och ger behörighet att söka till forskarutbildning. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Institutionen för omvårdnad
Vårdvetarhuset, Umeå universitet

Webbsida

Kontaktperson:
Inga Greta Nilsson

Tel: 090-786 9167

Fax: 090-786 9169

Kontaktformulär