Till umu.se
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Anmäl dig här

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Om programmet

Utbildningen förbereder dig för att kunna främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa samt självständigt kunna arbeta, leda och bedriva utveckling inom psykiatrisk omvårdnad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Utbildningen ger primärt fördjupad kunskap om psykiatrisk omvårdnad, men integrerar även kunskap från medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap relaterad till psykisk ohälsa. Som psykiatrisjuksköterska kan du arbeta med alla åldersgrupper  inom både öppna och slutna vårdformer. Psykiatrisjuksköterskans arbete kännetecknas av att omväxlande arbeta självständigt med eget behandlingsansvar till att arbeta nära tillsammans med andra yrkeskategorier. Utbildningen förbereder dig därför både för att arbeta självständigt och för att kunna samarbeta i grupp.

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
Medicine magisterexamen Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Studierna bedrivs på halvfart under fyra terminer. Utbildningen innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Undervisningen är i huvudsak nätburen med tre samlingar per termin på studieorten, Umeå, där bland annat introduktion och examinationer genomförs. De teoretiska studierna baseras primärt på eget kunskapssökande och reflektion, individuellt och i grupp, utifrån studieuppgifter och förväntade studieresultat. Resultatet presenteras bland annat i diskussionsforum och webb-seminarier. Detta innebär att du behöver ha tillgång till dator med webbkamera, headset och bredbandsuppkoppling. Verksamhetsförlagda studier inom psykiatrisk vård bedrivs på heltid företrädesvis inom Västerbottens län. Det finns även möjligheter att förlägga en del av utbildningen utomlands.

Det här kan du jobba med

Utbildningen leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård samt en magisterexamen och ger behörighet att söka till forskarutbildning.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Institutionen för omvårdnad
Vårdvetarhuset, Umeå universitet

Webbsida

Kontaktperson:
Gunnel Eriksson

Tel: 090-786 9292

Kontaktformulär