Till umu.se
tom bild Anmäl dig här

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Om programmet

Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med varierande arbetsuppgifter inom många olika verksamhetsområden, både nationellt och internationellt. Du arbetar för att främja den enskilda människans hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Att arbeta som sjuksköterska förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat och beprövad erfarenhet i vården. Sjuksköterskeprogrammet ger teoretiska såväl som praktiska kunskaper i omvårdnad, som är huvudområdet i utbildningen. Vidare ingår organisation och ledarskap. I utbildningen ingår också ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, sjukdomslära, pedagogik och psykologi.

Programmet bedrivs på fyra orter; Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Lycksele. Antagning sker höst- och vårtermin i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Från höstterminen 2016 ges utbildningen i Skellefteå respektive Örnsköldsvik som distansutbildning, och i Umeå ges den som campusutbildning. I distansutbildningen i Skellefteå och Örnsköldsvik sker obligatoriska sammankomster 2-5 ggr/termin à 2-5 dagar på studieorten. Lycksele är en distansutbildning med antagning var tredje år, med nästa antagning höstterminen 2017. Utbildningsplanen gäller för alla fyra orter.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Sjuksköterskeexamen
(Degree of Bachelor of Science in Nursing)
Medicine kandidatexamen Huvudområde: Omvårdnad
(Degree of Bachelor of Medical Science Main Field of Study: Nursing) Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Utbildningen bygger på ett studerandeaktivt lärande som utvecklar studentens förmåga till självständighet, kritisk bedömning och problemlösning. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, genomförs på sjukhus, hälsocentraler och i kommunal hälso- och sjukvård. VFU genomförs i första hand och företrädesvis där VFU platser kan garanteras, vilket är inom institutionens avtalsområden, Västerbottens- och Västernorrlands län. I vissa fall och när särskilda krav uppfylls kan VFU genomföras utanför avtalsområdet. Möjligheter finns att förlägga en viss del av utbildningen utomlands.

Undervisningen är delvis nätburen i campusutbildningen (Umeå) och i huvudsak nätburen i distansutbildningen (Skellefteå, Örnsköldsvik, Lycksele). För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via www.bredbandskollen.se.

Det här kan du jobba med

Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god, liksom möjligheterna att utöva yrket i annat land. Det finns stora möjligheter till vidareutbildning, bland annat genom utbildningar på avancerad nivå såsom specialistsjuksköterskeprogram med olika inriktningar, master- och barnmorskeprogram. Det finns även möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Institutionen för omvårdnad
Vårdvetarhuset, Umeå universitet

Webbsida

Kontaktperson:
Camilla Rosendal

Tel: 090-786 9153

Kontaktformulär

Kontaktperson:
Sofia Rova

Tel: 090-786 7027

Kontaktformulär

Banner_SSK