Till umu.se

StudentinflytandeCivilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240 hp

Studenter vid Handelshögskolan har stora möjligheter att vara med och påverka kurser, utbildningar och den strategiska verksamheten. Studenter finns representerade i beslutande organ som Handelshögskolans styrelse och i ledningsgruppen, men också i rådgivande som termins- och programråd. Handelshögskolan har ett nära samarbete med Handelshögskolans studentförening HHUS.

Läs mer på Studentföreningens hemsida:

www.hhus.se2010-06-10

Kontaktinformation

Handelshögskolan/USBE
Umeå universitet, Samhällsvetarhuset

Webbsida

Kontaktperson:
Rebecca Arklöf

Tel: +46(0)90-786 71 04

Fax: +46 (0)90-786 66 74

Kontaktformulär