Till umu.se

Studievägledning

Vill du börja studera eller är du redan student, vi hjälper dig med frågor kring utbildning och framtida yrkesliv.

Allmän studievägledning och Studentreception

Vi erbjuder dig personlig vägledning inför studie- och yrkesval. Ett samtal med en studievägledare kan vara till god hjälp för den fortsatta planeringen.
I studentreceptionen kan du få hjälp med det mesta som rör studieinformation kring våra utbildningar och hur man kommer in på en utbildning. Se mer om Drop in och andra sätt att komma i kontakt med oss via länken nedan:Allmän studievägledning och studentreception

Studievägledning för program och kurser

Vet du redan vad du vill läsa eller har specifika frågor om en utbildning så vänder du dig till någon av våra kontaktpersoner för program och kurser. De är kunniga på just sitt utbildningsområde och hjälper dig med dina frågor, ger information och studievägledning. Kontaktuppgifter hittar du vid respektive program och kurs.Program och kurser


Sidansvarig: Studentcentrum
2013-04-08

Utskriftsversion

Studievägledningens kalendarium

Till kalendariet

Studentcentrum. Studenter får hjälp av studieinformatören Anthony Lubwama.

Bild: Elin Berge