"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Integrated Science Lab (IceLab)

Forskningsinfrastruktur Integrated Science Lab, Icelab, strävar efter att vara ett nav för kommunikation och samarbete inom livsvetenskaperna vid Umeå universitet. Vi använder oss av matematisk modellering för orsak-verkan förståelse och sammanför forskare från olika discipliner.

IceLab är en tvärvetenskapligt nav som verkar för att spränga gränser mellan traditionella vetenskapliga discipliner. När forskare med olika bakgrunder, frågeställningar och sätt att tänka möts kan innovativa idéer genereras om förutsättningarna är de rätta. För att skapa de bästa möjliga förutsättningarna arbetar IceLab och dess omkring 30 forskare från matematik, fysik, ekologi, molekylärbiologi och växtfysiologi aktivt med olika arrangemang och aktiviteter där forskare från olika discipliner möts för att identifiera samband och synergier mellan deras forskning.

Som exempel är IceLab Camp ett kreativt forskningsläger där unga forskare med olika vetenskapliga bakgrunder drillas i att ställa nydanande forskningsfrågor och hur de kan angripas med tvärvetenskapliga metoder. Ett annat exempel är IceLab Lunch Pitches där forskare får presentera öppna problem för en tvärvetenskaplig publik med målet att tillsammans hitta nya angreppssätt och innovativa lösningar. Varje aktivitet ökar chansen för nya samarbeten och forskningsidéer och stimulerar alltid kreativiteten.

IceLab, finansierat av ett anslag från Vetenskapsrådet för att etablera ett excellenscenter, är också hemvist för Centrum för modellering av adaptiva mekanismer i levande system under stress. Vårt mål är att upptäcka grundläggande gemensamma mekanismer i adaptiva beteenden hos levande system över organisatoriska skalor – från celler till ekosystem – som svar på stress. Med en integrativ systemansats och ett tvärvetenskapligt komplexitetscentrum som överskrider traditionella discipliner ger vi oss på forskningsfrågor relaterade till hur levande system svarar på stress. 

Kontakt

Martin Rosvall
Professor
E-post
E-post
Gabrielle Beans Picón
Staff scientist
E-post
E-post
Ludvig Lizana
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 20
Moa Lundkvist
Doktorand
E-post
E-post
Jelena Smiljanic
Staff scientist
E-post
E-post
Daniel Edler
Forskningsingenjör (tjänstledig), postdoktor
E-post
E-post
Magnus Neuman
Staff scientist
E-post
E-post
Eric Libby
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 70
Hanna Isaksson
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 43
Hugo Harlin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 42
Kemal Avican
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 40
Alexander Vergara
Staff scientist
E-post
E-post
Adriano Bonforti
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 66
Juhee Lee
Postdoktor
E-post
E-post
Bertold Mariën
Postdoktor
E-post
E-post
Erin Stafford
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 41
Minh Hoang Vu
Postdoktor
E-post
E-post
Guilherme Barros
Postdoktor, doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 80

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-03-06