"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Integrated Science Lab (Icelab)

Forskningsinfrastruktur Integrated Science Lab, Icelab, strävar efter att vara ett nav för kommunikation och samarbete inom livsvetenskaperna vid Umeå universitet. Vi använder oss av matematisk modellering för orsak-verkan förståelse och sammanför forskare från olika discipliner.

IceLab är en tvärvetenskapligt nav som verkar för att spränga gränser mellan traditionella vetenskapliga discipliner. När forskare med olika bakgrunder, frågeställningar och sätt att tänka möts kan innovativa idéer genereras om förutsättningarna är de rätta. För att skapa de bästa möjliga förutsättningarna arbetar IceLab och dess omkring 20 forskare från matematik, fysik, ekologi, biologi och datavetenskap aktivt med olika arrangemang och aktiviteter där forskare från olika discipliner möts för att identifiera samband och synergier mellan deras forskning.

Som exempel är IceLab Camp ett kreativt forskningsläger där unga forskare med olika vetenskapliga bakgrunder drillas i att ställa nydanande forskningsfrågor och hur de kan angripas med tvärvetenskapliga metoder. Ett annat exempel är IceLab Lunch Pitches där forskare får presentera öppna problem för en tvärvetenskaplig publik med målet att tillsammans hitta nya angreppssätt och innovativa lösningar. Andra exempel är tvärvetenskapliga bokklubbar, journal clubs, forskarluncher, workshops och nyskapande konferensaktiviteter. Varje aktivitet ökar chansen för nya samarbeten och forskningsidéer och stimulerar alltid kreativiteten.

Kontakt

Martin Rosvall
Professor
E-post
E-post
Gabrielle Beans Picón
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Ludvig Lizana
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 20
Moa Lundkvist
Doktorand
E-post
E-post
Jelena Smiljanic
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Daniel Edler
Forskningsingenjör (tjänstledig), postdoktor
E-post
E-post
Matilda Rentoft
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Magnus Neuman
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Eric Libby
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 70
Wojciech Uszko
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 77
Christopher Blöcker
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Hanna Isaksson
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 43
Hugo Harlin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 42
Dolores Bernenko
Forskningsassistent
E-post
E-post

Kalender och mer information

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Senast uppdaterad: 2020-11-20