Hoppa direkt till innehållet
printicon

Integrated Science Lab (Icelab)

Integrated Science Lab, Icelab, strävar efter att vara ett nav för kommunikation och samarbete inom livsvetenskaperna vid Umeå universitet. Vi använder oss av matematisk modellering för orsak-verkan förståelse och sammanför forskare från olika discipliner.

IceLab är en tvärvetenskapligt nav som verkar för att spränga gränser mellan traditionella vetenskapliga discipliner. När forskare med olika bakgrunder, frågeställningar och sätt att tänka möts kan innovativa idéer genereras om förutsättningarna är de rätta. För att skapa de bästa möjliga förutsättningarna arbetar IceLab och dess omkring 20 forskare från matematik, fysik, ekologi, biologi och datavetenskap aktivt med olika arrangemang och aktiviteter där forskare från olika discipliner möts för att identifiera samband och synergier mellan deras forskning.

Som exempel är IceLab Camp ett kreativt forskningsläger där unga forskare med olika vetenskapliga bakgrunder drillas i att ställa nydanande forskningsfrågor och hur de kan angripas med tvärvetenskapliga metoder. Ett annat exempel är IceLab Lunch Pitches där forskare får presentera öppna problem för en tvärvetenskaplig publik med målet att tillsammans hitta nya angreppssätt och innovativa lösningar. Andra exempel är tvärvetenskapliga bokklubbar, journal clubs, forskarluncher, workshops och nyskapande konferensaktiviteter. Varje aktivitet ökar chansen för nya samarbeten och forskningsidéer och stimulerar alltid kreativiteten.

Kontakt

Martin Rosvall
Professor
E-post
E-post
Gabrielle Beans Picón
Forskningsingenjör, förste
E-post
E-post
Ludvig Lizana
Universitetslektor
E-post
E-post
Negar Nahali
Forskningsingenjör, förste
E-post
E-post
Moa Lundkvist
Projektassistent
E-post
E-post
Markus Nyberg
Doktorand
E-post
E-post
András Bóta
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Anton Eriksson
Doktorand
E-post
E-post
Daniel Edler
Forskningsingenjör, doktorand
E-post
E-post
Matilda Rentoft
Forskningsingenjör, förste
E-post
E-post
Joaquin Calatayud
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Martin Holmberg
Övrig/annan befattning, forskare, senior
E-post
E-post
Eric Libby
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 70
Jonas Wickman
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Mehdi Cherif
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 39
Peter Fransson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 79
Viktor Jonsson
Forskningsingenjör, förste
E-post
E-post

Kalender och mer information