Till umu.se

Forskning

Umeå universitets forskning spänner över humaniora, medicin, teknik- och naturvetenskap, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Många av våra drygt 2 000 forskare/lärare tillhör den nationella och internationella toppen. Långsiktighet, hög kvalitet och möjlighet till högt risktagande utgör basen för forskningen.

Aktuellt

Ny mekanism förklarar hur magsårsbakterien anpassar sig

Ny mekanism förklarar hur magsårsbakterien anpassar sig

Forskning En infektion med magsårsbakterien Helicobacter pylori pågår hela livet för den som inte får behandling. För att förbli infekterad måste bakterien anpassa sig till de förändringar som ständigt sker i magen. En ny mekanism förklarar hur en enda byggsten i bakteriens DNA möjliggör detta.

Botanisera mera i fjällen!

Botanisera mera i fjällen!

Semester I början och mitten av juli slår den rika fjällfloran ut. Vänd gärna blicken nedåt under fjällvandringen – där finns många vackra och speciella växter att beskåda.Sidansvarig: Karin Wikman
2014-05-19

Utskriftsversion

Lotta Vikström, professor i historia, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon använder Demografiska databasens kyrkböcker för att följa människors levnadsbanor och villkor.
Mer om Lotta Vikströms forskning

DRS 2014 • 16–19 juni

Johan Redström, professor och forskningsledare på Designhögskolan, bloggar från konferensen Design Research Society 2014.

11/6: Design's Big Debates coming up!