Till umu.se

Forskning

Umeå universitets forskning spänner över humaniora, medicin, teknik- och naturvetenskap, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Många av våra drygt 2 000 forskare/lärare tillhör den nationella och internationella toppen. Långsiktighet, hög kvalitet och möjlighet till högt risktagande utgör basen för forskningen.

Aktuellt

Delta i ny forskningsstudie om tolerans

Delta i ny forskningsstudie om tolerans

Enkätundersökning Är vi i allmänhet toleranta mot andra människors åsikter och beteenden? Och varierar toleransnivån beroende på personlighet, ålder eller politisk åsikt? En forskargrupp vid Umeå universitet vill ta reda på mer om hur social tolerans hänger ihop med synen på politik och samhälle. För att utveckla en ny mätmetod söker de nu deltagare till en webbaserad enkätundersökning.

Utdöenden minskar artbildning

Utdöenden minskar artbildning

Publicerat Två biologer vid Umeå universitet har kommit fram till att samma faktorer som ökar risken för att arter dör ut också minskar chansen att nya arter bildas. Deras rön publiceras i dag i aprilnumret av den vetenskapliga tidskriften Evolution.Sidansvarig: Karin Wikman
2012-01-09

Utskriftsversion

CJ Olsson bloggar!

Carl-Johan OlssonCJ Olsson är hjärnforskare. Han studerar vad som händer med hjärnans funktioner när vi till exempel tränar eller ändrar vår kost, och hur detta kan leda till ett bättre åldrande.

Läs hans blogg och kommentera gärna!

11/4: UBFI – With a license to scan8/4: The Office Walker – soffliggarens mardröm?4/4: Bättre och bättre dag för dag...2/4: Fantomens hjärna – har storleken betydelse?1/4: Dopaminets lyrik31/3: I huvudet på en hjärnforskare!

Veckans professor

Jörgen Johansson, professor i molekylär mikrobiologi, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om den livsmedelsburna bakterien Listeria monocytogenes som bland annat kan orsaka hjärnhinneinflammation.
Mer om Jörgen Johanssons forskning