Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

Mars 2015

27 mars kl 09.00–12.00

Tijn Hendrikx - allmänmedicin

Disputation Upptäck förmaksflimmer, förebygg stroke - upptäckt av förmaksflimmer och andra arytmier med kort intermittent EKG.

27 mars kl 09.00–12.00

Dharmesh Sabharwal - Regulatory roles of small RNAs in pathogenesis of Vibrio cholerae

Disputation Dharmesh Sabharwal, institutionen för molekylärbiologi, försvarar sin avhandling med titeln: Regulatory roles of small RNAs in pathogenesis of Vibrio cholerae. Opponent: dr Cynthia Sharma, Research Center for Infectious Diseases, University of Würtzburg, Tyskland. Huvudhandledare: Sun Nyunt Wai

27 mars kl 09.00–12.00

Dharmesh Sabharwal - molekylärbiologi

Disputation Regulatoriska roller för sRNA under Vibrio cholerae patogenes.

27 mars kl 10.00–12.00

Anneli Nielsen - pedagogiskt arbete

Disputation Ett liv i olika världar - Unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser

27 mars kl 10.00

Moritz Sebastian Niemiec - biokemi

Disputation Om kopparjontransport i mänskliga celler - från chaperone till målprotein.

27 mars kl 10.15–12.15

Isabelle Brännlund – historia

Disputation Histories of reindeer husbandry resilience: Land use and social networks of reindeer husbandry in Swedish Sápmi 1740-1920

27 mars kl 10.15–12.15

31 mars kl 13.00

Tiva Sharifi - experimentell fysik

Disputation Om effektiva elektrokatalysatorer baserade på kvävedopade kolnanostrukturer för energitillämpningar.


April 2015

10 april kl 10.15–12.00

Lisa Östbring - kulturgeografi

Disputation Betydelsen av kunskapsvariation för företagens konkurrenskraft

17 april kl 09.00

Malin Larsson - kemi

Disputation Om multivariata studier av klassiska , unika och potentiella ligander till dioxinreceptorn - och deras betydelse för riskbedömning.

17 april kl 10.15–12.00

Caroline Wehlander - rättsvetenskap

Disputation Vem är rädd för SGEI? Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i EU-rätten med en fallstudie om sociala tjänster i svenska valfrihetssystem.

24 april kl 09.00–12.00

Tesfay Gebrehiwot - Folkhälsa

Disputation Ingen kvinna ska behöva dö då hon föder barn. Förbättrar "the Health Extension Program" tillgängligheten till mödra- och förlossningsvård i Tigray, Etiopien?

24 april kl 10.00–13.00

Lena Meyer - klinisk mikrobiologi

Disputation Francisella pathogenicitets-ön - betydelsen av enskilda komponenter för protein sekretion och infektion.


Maj 2015

8 maj kl 09.00–12.00

Robert James Buckland - medicinsk kemi

Disputation DNA-byggstenasymmetri, mismatch reparation och deras effekter på mutationsspecificitet.

8 maj kl 10.00–12.00

Fredrick Backman – idéhistoria

Disputation Making Place for Space: a History of "Space Town" Kiruna 1943-2000

8 maj kl 10.00–12.00

Robert Holmgren - pedagogik

Disputation Brandmannautbildning på distans, en het fråga -- om utmaningar, motsättningar och förändringar vid implementering av distansutbildning

8 maj kl 10.15–12.00

Daniel Eriksson Sörman - psykologi

Disputation Sociala relationers och fritidsaktiviteters påverkan på kognitiv funktion i vuxenliv och risk för demens: longitudinella populationsbaserade studier.

8 maj kl 13.00–15.00

Bertil Marklund – historia

Disputation Det milsvida skogsfolket. Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800.

8 maj kl 13.00–16.00

Mari Bonde - medicinsk molekylärbiologi

Disputation Struktur och funktion av P13 och P66, två porbildande yttermembran proteiner i Borrelia burgdorferi.

8 maj kl 13.00

Joseph Mumba Zulu - Folkhälsa

Disputation Integration av nationella hälsoarbetarprogram i hälso- och sjukvårdssystem. Lärdomar från Zambia och andra låg- och medelinkomst länder.

8 maj kl 13.00

Annika Manni - Pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskap

Disputation Om känsla, förståelse och värdering - Elevers meningsskapande i skolaktiviteter om miljö- och hållbarhetsfrågor.

8 maj kl 14.00–16.00

Andreas Pettersson - rättsvetenskap

Disputation Rätten till transport i vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar i svensk, dansk och norsk rätt

13 maj kl 09.00–12.00

Ellinor Holmberg - obstetrik och gynekolog

Disputation Effekter av allopregnanolone på födointag och viktuppgång.

22 maj kl 09.00–12.00

Jonas Aléx - omvårdnad

Disputation Termisk komfort och patienters exponering för kyla inom ambulanssjukvården.

22 maj kl 13.00–16.00

Lisa Martinsson - onkologi

Disputation Kvalitetsförbättringsarbete inom palliativ vård – rollen för ett nationellt kvalitetsregister och uppfattningar om information given i samband med palliativ cytostatika.

22 maj kl 13.00–15.00

22 maj kl 13.00

Catarina Andersson - Pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik

Disputation Om fortbildning i formativ bedömning: Effekt på lärares undervisning och elevers prestationer.

28 maj kl 13.30

Venkata Prabhakar Soudham - kemi

Disputation Om biokemisk omvandling av biomassa till biobränsle.

29 maj kl 09.00–12.00

Maria Nelson

Disputation Immunologisk och pathofysiologisk respons vid malaria och bakteriell saminfektion med Borrelia eller S. pneumoiae.

29 maj kl 13.00–16.00

Mona Olofsson - kardiologi

Disputation Hjärtsvikt hos äldre med fokus på diagnos och prognos.

29 maj kl 13.00–15.00

Emma Zetterdahl - nationalekonomi

Disputation Social interaktion, könsidentitet och betydelsen av familjeband vid finansiellt beslutstagande

29 maj kl 13.15–15.00

Abrak Saati - statsvetenskap

Disputation Myten om Deltagande: Folkligt deltagande i konstitutionsbyggnadsprocesser och dess utfall avseende demokrati


Juni 2015

3 juni kl 10.00–12.00

Tord Göran Olovsson - pedagogik

Disputation Det kontrollera(n)de klassrummet- Bedömningsprocessen i svensk grundskolepolitik i relation till införandet av nationella skolreformer

4 juni kl 09.00–12.00

Lina Gyllencreutz - omvårdnad

Disputation Skador bland barn och äldre i utomhusmiljö, uppfattningar om risker och primärpreventiva strategier.

4 juni kl 09.00

Margarida Figueiredo - molekylärbiologi

Disputation Om epigenetik och rekryteringsmekanismer hos Drosophial melanogaster.

5 juni kl 09.00–12.00

Magnus Carlsson - idrottsmedicin

Disputation Elitlängdskidåkningens fysiologiska krav.

5 juni kl 10.00–12.00

Åke Sandström – nordiska språk

Disputation Hå och hamna. Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden

5 juni kl 10.00–12.00

Cecilia Stenling - pedagogik

Disputation På jakt efter något nytt - Om förändringsprocesser i organiseringen av svensk föreningsidrott


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Presskontakt
2012-02-15

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presskontakt

press@umu.se
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47