Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

Januari 2015

30 januari kl 09.00–12.00

Dmitry Shungin - medicin

Disputation Samspel mellan genetik och miljö vid fetma.

30 januari kl 10.00–13.00

Rais Ahmad Ganai - medicinsk kemi

Disputation Strukturell och biokemisk grund för den höga nogrannheten och processivitet hos DNA polymeras ε.

30 januari kl 13.15–15.00

Nina Lind - psykologi

Disputation Comorbidity, distress, coping and social support in asthma and allergy


Februari 2015

2 februari kl 13.00

Daniel Ortiz Morales - tillämpad fysik och elektronik

Disputation Om Virtuella holonoma bivillkor: från akademiska till industriella tillämpningar.

6 februari kl 10.00

Karolina Broman - ämnesdidaktik med inriktning mot kemi

Disputation Om Kemi: Kunskaper, kontext och val. En väg mot mer avancerad problemlösningsförmåga bland gymnasieelever.

6 februari kl 13.00

Malgorzata Pietrzykowska - växters cell- och molekylärbiologi

Disputation Om Lhcb1 och Lhcb2s olika roller i regleringen av fotosyntesens ljusinfångning.

6 februari kl 13.15–15.00

Erik Lundkvist - psykologi

Disputation Sidoeffekter av trötthet - Utbrändhet hos svenska idrottstränare

6 februari kl 13.15–15.00

Erik Lundqvist - psykologi

Disputation Sidoeffekter av trötthet - Utbrändhet hos svenska idrottstränare

13 februari kl 09.00–12.00

Petra Pohl - fysioterapi

Disputation Fallhändelser hos äldre kvinnor och män i ordinärt boende: riskfaktorer och säkerhetsstrategier. Riskmedvetenhet, fallrädsla och föredragna träningsegenskaper från ett genusperspektiv.

27 februari kl 09.00–12.00

Johan Rasmuson -infektionssjukdomar

Disputation Studier av hjärt- och lungengagemang vid sorkfeber.

27 februari kl 09.30

Lovisa Lind - ekologi

Disputation Om klimatförändringar och isbildning i vattendrag: effekter på biologisk mångfald.

27 februari kl 10.15–12.15

Ingela Nilsson – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Disputation Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939


Mars 2015

6 mars kl 09.00–12.00

Lisa Pettersson - virologi

Disputation Hantavirus - överföring och patogenes.

6 mars kl 10.00–12.00

Åsa Löfqvist - pedagogik

Disputation Projekt dom strategi för skolutveckling - en fjärils färdväg, men ingen dagslända

13 mars kl 09.00–12.00

Karin Hellström Ängerud - omvårdnad

Disputation Symtom, fördröjning och beslutsprocesser vid hjärtinfarkt hos patienter med diabetes.

13 mars kl 09.00–12.00

Rickard Storm - virologi

Disputation Tidiga värdcells-interaktioner och antiviraler mot oculära adenovirus.

16 mars kl 10.00

Lam Xuan Tam - biokemi

Disputation Om Deg/HtrA proteaser från cyanobakterien Synechocystis sp. PCC 6803: från biokemisk karakterisering till fysiologisk funktion.

20 mars kl 09.00–12.00

Johan Åhlin - omvårdnad

Disputation Samvetsstress och utbrändhet bland vårdpersonal som arbetar inom privat och offentlig äldreomsorg.

20 mars kl 13.00–15.00

Stina Westerlund – pedagogiskt arbete

Disputation Lusten, olusten och rörelsen däremellan – om elevers uttryck för erfarenheter och lärande i textilslöjdens emotionella praktik.

27 mars kl 09.00–12.00

Tijn Hendrikx - allmänmedicin

Disputation Upptäck förmaksflimmer, förebygg stroke - upptäckt av förmaksflimmer och andra arytmier med kort intermittent EKG.

27 mars kl 10.00–12.00

Anneli Nielsen - pedagogiskt arbete

Disputation Ett liv i olika världar - Unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser


April 2015

17 april kl 10.15–12.00

Caroline Wehlander - rättsvetenskap

Disputation Vem är rädd för SGEI? Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i EU-rätten med en fallstudie om sociala tjänster i svenska valfrihetssystem.

24 april kl 10.00–13.00

Lena Meyer - klinisk mikrobiologi

Disputation Francisella pathogenicitets-ön - betydelsen av enskilda komponenter för protein sekretion och infektion.


Maj 2015

8 maj kl 09.00–12.00

Robert James Buckland - medicinsk kemi

Disputation DNA-byggstenasymmetri, mismatch reparation och deras effekter på mutationsspecificitet.

8 maj kl 14.00–16.00

Andreas Pettersson - rättsvetenskap

Disputation Rätten till transport i vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar i svensk, dansk och norsk rätt

13 maj kl 09.00–12.00

Ellinor Holmberg - obstetrik och gynekolog

Disputation Effekter av allopregnanolone på födointag och viktuppgång.

22 maj kl 13.00–16.00

Lisa Martinsson - onkologi

Disputation Kvalitetsförbättringsarbete inom palliativ vård – rollen för ett nationellt kvalitetsregister och uppfattningar om information given i samband med palliativ cytostatika.

29 maj kl 13.00–16.00

Mona Olofsson - kardiologi

Disputation Hjärtsvikt hos äldre med fokus på diagnos och prognos.


Juni 2015

4 juni kl 09.00–12.00

Lina Gyllencreutz - omvårdnad

Disputation Skador bland barn och äldre i utomhusmiljö, uppfattningar om risker och primärpreventiva strategier.

5 juni kl 09.00–12.00

Magnus Carlsson - idrottsmedicin

Disputation Elitlängdskidåkningens fysiologiska krav.

5 juni kl 14.00–17.00

Tomas Carlsson - idrottsmedicin

Disputation Den optimala massexponentens betydelse vid utvärdering av prestationsförmåga inom längdskidåkning.

12 juni kl 09.00–12.00

Xingru Li - klinisk kemi

Disputation Wilms tumörgen 1 i olika typer av tumörer.

12 juni kl 13.00–16.00

Pia Näsvall - kirurgi

Disputation Parastomala bråck: utredning och behandling Parastomal hernia: investigation and treatment


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Presskontakt
2012-02-15

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presskontakt

press@umu.se
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47