Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

Mars 2015

6 mars kl 09.00–12.00

Lisa Pettersson - virologi

Disputation Hantavirus - överföring och patogenes.

6 mars kl 10.00–12.00

Åsa Löfqvist - pedagogik

Disputation Projekt dom strategi för skolutveckling - en fjärils färdväg, men ingen dagslända

13 mars kl 09.00–12.00

Karin Hellström Ängerud - omvårdnad

Disputation Symtom, fördröjning och beslut att söka vård vid hjärtinfarkt hos patienter med diabetes.

13 mars kl 09.00–12.00

Rickard Storm - virologi

Disputation Tidiga värdcells-interaktioner och antiviraler mot oculära adenovirus.

13 mars kl 10.15–12.15

Kristina Ledman – historia med utbildningsvetenskap

Disputation Historia för yrkesprogrammen: Innehåll och betydelse i policy och praktik

16 mars kl 10.00

Lam Xuan Tam - biokemi

Disputation Om Deg/HtrA proteaser från cyanobakterien Synechocystis sp. PCC 6803: från biokemisk karakterisering till fysiologisk funktion.

20 mars kl 09.00–12.00

Johan Åhlin - omvårdnad

Disputation Samvetsstress och utbrändhet bland vårdpersonal som arbetar på äldreboenden.

20 mars kl 13.00–15.00

Stina Westerlund – pedagogiskt arbete

Disputation Lust och olust – elevers erfarenheter i textilslöjd

23 mars kl 13.00–16.00

26 mars kl 09.00–13.00

Lenka Kuglerová - ekologi

Disputation Hydrologisk påverkan på strandvegetation i nätverk av boreala vattendrag.

27 mars kl 09.00–12.00

Tijn Hendrikx - allmänmedicin

Disputation Upptäck förmaksflimmer, förebygg stroke - upptäckt av förmaksflimmer och andra arytmier med kort intermittent EKG.

27 mars kl 09.00–12.00

Dharmesh Sabharwal - Regulatory roles of small RNAs in pathogenesis of Vibrio cholerae

Disputation Dharmesh Sabharwal, institutionen för molekylärbiologi, försvarar sin avhandling med titeln: Regulatory roles of small RNAs in pathogenesis of Vibrio cholerae. Opponent: dr Cynthia Sharma, Research Center for Infectious Diseases, University of Würtzburg, Tyskland. Huvudhandledare: Sun Nyunt Wai

27 mars kl 09.00–12.00

Dharmesh Sabharwal - molekylärbiologi

Disputation Regulatoriska roller för sRNA under Vibrio cholerae patogenes.

27 mars kl 10.00–12.00

Anneli Nielsen - pedagogiskt arbete

Disputation Ett liv i olika världar - Unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser

27 mars kl 10.00

Moritz Sebastian Niemiec - biokemi

Disputation Om kopparjontransport i mänskliga celler - från chaperone till målprotein.

27 mars kl 10.15–12.15

Isabelle Brännlund – historia

Disputation Histories of reindeer husbandry resilience: Land use and social networks of reindeer husbandry in Swedish Sápmi 1740-1920


April 2015

17 april kl 09.00

Malin Larsson - kemi

Disputation Om multivariata studier av klassiska , unika och potentiella ligander till dioxinreceptorn - och deras betydelse för riskbedömning.

17 april kl 10.15–12.00

Caroline Wehlander - rättsvetenskap

Disputation Vem är rädd för SGEI? Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i EU-rätten med en fallstudie om sociala tjänster i svenska valfrihetssystem.

24 april kl 09.00–12.00

Tesfay Gebrehiwot - Folkhälsa

Disputation Ingen kvinna ska behöva dö då hon föder barn. Förbättrar "the Health Extension Program" tillgängligheten till mödra- och förlossningsvård i Tigray, Etiopien?

24 april kl 10.00–13.00

Lena Meyer - klinisk mikrobiologi

Disputation Francisella pathogenicitets-ön - betydelsen av enskilda komponenter för protein sekretion och infektion.


Maj 2015

8 maj kl 09.00–12.00

Robert James Buckland - medicinsk kemi

Disputation DNA-byggstenasymmetri, mismatch reparation och deras effekter på mutationsspecificitet.

8 maj kl 10.00–12.00

Fredrick Backman – idéhistoria

Disputation Making Place for Space: a History of "Space Town" Kiruna 1943-2000

8 maj kl 13.00–15.00

Bertil Marklund – historia

Disputation Det milsvida skogsfolket. Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800.

8 maj kl 13.00–16.00

Mari Bonde - medicinsk molekylärbiologi

Disputation Struktur och funktion av P13 och P66, två porbildande yttermembran proteiner i Borrelia burgdorferi.

8 maj kl 14.00–16.00

Andreas Pettersson - rättsvetenskap

Disputation Rätten till transport i vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar i svensk, dansk och norsk rätt

13 maj kl 09.00–12.00

Ellinor Holmberg - obstetrik och gynekolog

Disputation Effekter av allopregnanolone på födointag och viktuppgång.

22 maj kl 09.00–12.00

Jonas Aléx - omvårdnad

Disputation Termisk komfort och patienters exponering för kyla inom ambulanssjukvården.

22 maj kl 13.00–16.00

Lisa Martinsson - onkologi

Disputation Kvalitetsförbättringsarbete inom palliativ vård – rollen för ett nationellt kvalitetsregister och uppfattningar om information given i samband med palliativ cytostatika.

29 maj kl 13.00–16.00

Mona Olofsson - kardiologi

Disputation Hjärtsvikt hos äldre med fokus på diagnos och prognos.


Juni 2015

4 juni kl 09.00–12.00

Lina Gyllencreutz - omvårdnad

Disputation Skador bland barn och äldre i utomhusmiljö, uppfattningar om risker och primärpreventiva strategier.

5 juni kl 09.00–12.00

Magnus Carlsson - idrottsmedicin

Disputation Elitlängdskidåkningens fysiologiska krav.

5 juni kl 10.00–12.00

Åke Sandström – nordiska språk

Disputation Hå och hamna. Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden

5 juni kl 14.00–17.00

Tomas Carlsson - idrottsmedicin

Disputation Den optimala massexponentens betydelse vid utvärdering av prestationsförmåga inom längdskidåkning.

8 juni kl 10.00–12.00

Hilda Härgestam Strandberg – engelsk litteratur

Disputation Narrative Ethics in Nuruddin Farah's Trilogies

8 juni kl 10.00–12.00

12 juni kl 09.00–12.00

Xingru Li - klinisk kemi

Disputation Wilms tumörgen 1 i olika typer av tumörer.

12 juni kl 10.00–12.00

Ulf Lundström – nordiska språk

Disputation Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsk och Lövånger socknar jämte studier av huvudleder och nybyggelsenamn


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Presskontakt
2012-02-15

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presskontakt

press@umu.se
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47