......

 
Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

Maj 2015

25 maj kl 13.00

Jonathan Fagerström - energiteknik inriktning mot termisk processkemi

Disputation Om partikelemissioner och slaggbildning vid rosterförbränning av biomassa - aspekter av bränsledesign.

26 maj kl 10.15

Emadeldeen Hassan - beräkningsvetenskap

Disputation Om topologioptimering av antenner och vägledarövergångar.

27 maj kl 13.00–16.00

Andreas Stomby - medicin

Disputation Effekter av livsstilsförändring på hjärnfunktion och stresshormoner vid fetma och typ 2 diabetes.

28 maj kl 10.00

Rickard Degerman - ekologi

Disputation Om marina födovävars respons på ändringar i temperatur och inflöde av alloktont organiskt material till följd av klimatförändringar.

28 maj kl 13.30

Venkata Prabhakar Soudham - kemi

Disputation Om biokemisk omvandling av biomassa till biobränsle.

29 maj kl 09.00–12.00

Maria Nelson - molekylärbiologi

Disputation Värd-svar vid malaria och bakteriella saminfektioner.

29 maj kl 09.00–12.00

Mikael Brink - reumatologi

Disputation Förekomst av immunologiska markörer som föregår debuten av reumatoid artrit.

29 maj kl 13.00–16.00

Mona Olofsson - kardiologi

Disputation Hjärtsvikt hos äldre med fokus på diagnos och prognos.

29 maj kl 13.00–15.00

Emma Zetterdahl - nationalekonomi

Disputation Social interaktion, könsidentitet och betydelsen av familjeband vid finansiellt beslutstagande

29 maj kl 13.15–15.00

Abrak Saati - statsvetenskap

Disputation Myten om Deltagande: Folkligt deltagande i konstitutionsbyggnadsprocesser och dess utfall avseende demokrati


Juni 2015

3 juni kl 09.00–12.00

Anne Wickström - neurologi

Disputation Arbetsförmåga vid multipel skleros. Effekt av immunomodulerande behandling och anpassade arbetsförhållanden.

3 juni kl 10.00–12.00

Tord Göran Olovsson - pedagogik

Disputation Det kontrollera(n)de klassrummet- Bedömningsprocessen i svensk grundskolepraktik i relation till införandet av nationella skolreformer

3 juni kl 10.00

Anteneh Assefa - kemi

Disputation Om källspårning av dioxinkällor med hjälp av multivariat mönsteranalys.

4 juni kl 09.00–12.00

Lina Gyllencreutz - omvårdnad

Disputation Förebygga utan att överbeskydda - skador bland barn och äldre i utomhusmiljö.

4 juni kl 09.00

Margarida Figueiredo - molekylärbiologi

Disputation Om epigenetik och rekryteringsmekanismer hos Drosophial melanogaster.

4 juni kl 13.00

Kristoffer Hagvall - kemi

Disputation Om karakterisering av aluminium ijordar och ytvatten - betydelsen av organiskt material.

5 juni kl 09.00–12.00

Magnus Carlsson - idrottsmedicin

Disputation Elitlängdskidåkningens fysiologiska krav.

5 juni kl 10.00–12.00

Åke Sandström – nordiska språk

Disputation Hå och hamna. Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden

5 juni kl 10.00–12.00

Cecilia Stenling - pedagogik

Disputation På jakt efter något nytt - Om förändringsprocesser i organiseringen av svensk föreningsidrott

5 juni kl 10.00–13.00

Maria Joanna Niemiec - molekylärbiologi

Disputation Neutrofiler kontra patogena svampar - ur ett näringsimmunitetsperspektiv.

5 juni kl 10.00–12.00

Cecilia Stenling - pedagogik

Disputation På jakt efter något nytt - Om förändringsprocesser i organiseringen av svensk föreningsidrott

5 juni kl 13.00–16.00

Johan Iraeus - kirurgisk och perioperativ vetenskap

Disputation Stokastiska finita element simuleringar av verkliga frontalkrockar - med tonvikt på bröstskademekanismer vid rörelser mot dörrsidan.

5 juni kl 13.00–15.00

James Barett – moderna språkens litteratur med inriktning mot engelska

Disputation The Ergodie Revisited: Spatiality as a governing principle of digital literature

5 juni kl 14.00–17.00

Tomas Carlsson - idrottsmedicin

Disputation Den optimala massexponentens betydelse vid utvärdering av prestationsförmåga inom längdskidåkning.

10 juni kl 09.00–12.00

Niklas Boman - idrottsmedicin

Disputation Bygga muskler och bränna fett - översätta träningsanpassing.

10 juni kl 09.00–12.00

Niklas Boman - idrottsmedicin

Disputation Bygga muskler och bränna fett - översätta träningsanpassning.

10 juni kl 13.00

Martin Strandberg - energiteknik och termisk processkemi

Disputation Om från torrefiering till förgasning: Experiment i pilotskala för förädling av biomassa.

11 juni kl 09.00–12.00

Andreas Hult - idrottsmedicin

Disputation Mot en ökad förståelse för lagringsspecifika förändringar hos erytrocyter vilka kan påverka dess överlevnad efter transfusion.

11 juni kl 15.00–17.00

Hanna Outakoski – språkstudier

Disputation Multilingual literacy among young learners of North Sámi: Contexts, complexity and writing in Sápmi

12 juni kl 09.00–12.00

Xingru Li - klinisk kemi

Disputation Wilms tumörgen 1 i olika typer av tumörer.

12 juni kl 09.00–12.00

Christoph Spang - anatomi

Disputation Plantarissenan i relation till akillessenan vid mittportions Akilles tendinopathi - Studier av morfologi, innervering och signalsubstanser.

12 juni kl 09.00–12.00

Gudrun M Johansson - fysioterapi

Disputation Klinisk och kinematisk utvärdering av hand- och armfunktion hos personer med symtom efter stroke.

12 juni kl 10.00–12.00

Ulf Lundström – nordiska språk

Disputation Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsk och Lövånger socknar jämte studier av huvudleder och nybyggelsenamn

12 juni kl 13.00–16.00

Pia Näsvall - kirurgi

Disputation Parastomala bråck: utredning och behandling Parastomal hernia: investigation and treatment

12 juni kl 13.00–16.00

Ailiana Santosa - epidemiologi och global hälsa

Disputation I vilken riktning förändras de globala sjukdomsmönstren? En utmaning för forskning om den epidemiologiska transitionen.


September 2015

8 september kl 09.00–12.00

Dominique Schaakxs - anatomi

Disputation Stamceller för nervreparation och förebyggande av muskelatrofi.


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Presskontakt
2012-02-15

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presskontakt

press@umu.se
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47