Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA: Kommande avhandlingar ...där man också kan söka äldre avhandlingar.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

Maj 2016

4 maj kl 09.00–12.00

Gustaf Boström - geriatrik

Disputation Depression hos äldre personer med och utan demenssjukdom - icke-farmakologiska interventioner och associationer mellan psykofarmaka och död.

13 maj kl 09.00–12.00

Mallappa Kolar - anatomi

Disputation Transplantation av mesenkymala stamceller och injektioner av mikroRNA som behandling vid reparation av nervsystemet.

13 maj kl 09.00–12.00

Transplantation av mesenkymala stamceller och injektioner av mikroRNA som behandling vid reparation av nervsystemet.

Disputation Mallappa Kolar, Institutionen för Integrativ medicinsk biologi, enheten för anatomi, försvarar sin avhandling. Opponent: Elisabeth Åkesson, Sektionen för neurodegeneration, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet Huvudhandledare: Lev N. Novikov

13 maj kl 10.00

Magnus Lindh - Beräkningsvetenskap

Disputation Om Växtevolution: Ett matematiskt perspektiv.

13 maj kl 10.00

Anna-Karin Westman - pedagogiskt arbete

Disputation Om meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet.

13 maj kl 13.00–16.00

Viqar Showkat Banday - immunologi

Disputation Metab-immunanalys av en icke-obes diabetisk mus.

19 maj kl 09.00–12.00

Kamilu Karaye - medicin

Disputation Kliniska kännetecken och prognos vid peripartumkardiomyopati.

20 maj kl 09.00–12.00

Vijay Kumar Jidigam - molekylär medicin

Disputation BMP - en viktig signalmolekyl för specificering och morfogenes av sensoriska strukturer.

20 maj kl 10.15–12.00

Éllen-Inga Turi - kulturgeografi

Disputation State Steering and Traditional Ecological Knowledge in Reindeer-herding Governance Cases from western Finnmark and Yamal, Russia

20 maj kl 13.00–16.00

Frida Karlsson Videhult - pediatrik

Disputation Effekter av tidig supplementering med probiotika hos barn. Fokus på kroppssammansättning, metabolism och inflammation.

20 maj kl 13.00–15.00

Kamilla Skarström Hinojosa – religionsvetenskap, teologi, gamla testamentets exegetik

Disputation En synkron läsning av regeln för gemenskapen (1QS)

20 maj kl 13.00–16.00

Hanibal Hani Adamo - patologi

Disputation TINT - nytt område för prostatacancer diagnos- och prognosmarkörer.

20 maj kl 13.15–15.00

Marcus Lauri - statsvetenskap

Disputation Berättelser om styrning: Rationalisering, ansvar och motstånd i socialt arbete

23 maj kl 13.00–16.00

Andreas Tyler

Disputation Gb3 och apoptos-relaterade proteiner som måltavla för att bryta cisplatinresistens.

26 maj kl 09.00–12.00

Christoffer Nord - molekylär medicin

Disputation Diabetes i färger - utveckling och nya tillämpningar av molekylära optiska tekniker för studier av bukspottskörteln.

26 maj kl 10.15–12.00

Mathilda Eriksson - nationalekonomi

Disputation Skogens roll i klimatpolitiken

26 maj kl 13.00–16.00

Åsa Dorell - omvårdnad

Disputation Tröst genom hälsostödjande familjesamtal - upplevelser och effekter av en familjecentrerad intervention.

27 maj kl 09.00–12.00

Maria Lindqvist - obstretik och gynekologi

Disputation Erfarenheter av rådgivning i fysisk aktivitet under graviditet. Graviditetsdiabetes - screening och graviditetsutfall.

27 maj kl 09.00–12.00

Annasara Lenman

Disputation Adenovirus-värd interaktioner: implikationer för tropism och terapi.

27 maj kl 13.00–16.00

Maud Stenberg - rehabiliteringsmedicin

Disputation Svår traumatisk hjärnskada - kliniskt förlopp och prognostiska faktorer.

27 maj kl 13.00–16.00

Hanna Israelsson Larsen

Disputation Komorbiditet och vaskulära riskfaktorer associerade med idiopatisk normaltryckshydrocefalus: INPH-CRasH studien.

27 maj kl 13.00

Sofie Knutsson - kemi

Disputation Om mot nya insekticider för bekämpning av sjukdomsbärande myggor. Identifiering och utveckling av acetylkolinesteras 1 inhibitorer.

30 maj kl 10.15

Esubalewe Lakie Yedeg - beräkningsteknik

Disputation Om analys, styrning och optimal utformning av mekaniska system.

31 maj kl 09.00

Jesper Lindkvist - experimentell fysik

Disputation Om plasmaväxelverkan med isiga kroppar i solsystemet.

31 maj kl 13.15–15.00

Yuna Liu - nationalekonomi

Disputation Integrering av aktiemarknader - effekter på marknadseffektivitet, prishopp och börskorrelationer


Juni 2016

1 juni kl 14.00

Joan Stude – experimentell fysik

Disputation Om avancerad plasma-analysator för mätningar i Jupiters magnetosfär.

2 juni kl 09.00–12.00

Ryan Wagner - Global hälsa

Disputation Bördan av epilepsi. Användbara befolkningsbaserade data för att beskriva bördan och modellera en kostnadseffektiv behandling av epilepsi i Sydafrika.

2 juni kl 09.00–12.00

Lars Berglund - fysioterapi

Disputation Marklyftsträning för patienter med mekanisk ländryggssmärta. En jämförelse av effekterna av en högbelastande lyftövning och individanpassade lågbelastande övningar för rörelsekontroll.

2 juni kl 13.00

Jenny Sullivan Hellgren - pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskap

Disputation Om Med forskning på schemat - högstadieelevers motivation för naturvetenskap.

3 juni kl 09.00–12.00

Karin Nilsson - omvårdnad

Disputation Följsamhet till riktlinjer gällande venös provtagning bland sjuksköterskestudenter och vårdpersonal.

3 juni kl 09.00–12.00

Maria Garoff

Disputation Karotisförkalkningar i panoramabilden i relation till karotisstenos.

3 juni kl 10.00–12.00

Devin Rexvid - socialt arbete

Disputation Socialarbetares och allmänläkares professionsutövning

3 juni kl 10.00

Hélène Barthelemy - ekologi

Disputation Om herbivorer påverkar näringscirkulation och växters näringsupptag i fjällen.

3 juni kl 13.00–15.00

Michael Lindblad - pedagogiskt arbete

Disputation "De förstod aldrig min historia" Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete.

3 juni kl 13.00–15.00

Eva Svedmark - informatik

Disputation Sociala medier och obekväma sanningar - Technoemotioner och andra posthumana sammanflätningar

3 juni kl 13.00–16.00

Anna Bråndal

Disputation Rehabilitering efter stroke med speciellt fokus på tidigt koordinerad hemgång och fortsatt rehabilitering i hemmet och post-stroke fatigue.

3 juni kl 13.00

Aleksandra Rybacka - miljökemi

Disputation Om ett steg framåt i användandet av QSARs för regulatorisk riskbedömining och bedömning av exponering till kemikalier.

3 juni kl 13.15–15.00

Elin Nilsson - handelshögskolan

Disputation Konsumenters val av livsmedelsbutiker

7 juni kl 10.00

Franziska Bandau - växtfysiologi

Disputation Om effekter av ökad antropogent kväve och variation i tannin-produktion på tillväxten, fördelningen av biomassa, växtdelars innehåll och förnanedbrytningen.

7 juni kl 13.15

Esteban Guerrero Rosero - datavetenskap

Disputation Om representera och resonera om människors komplexa aktiviteter - en aktivitetscentrisk argumentbaserad ansats.

8 juni kl 09.00–12.00

Vahid M Harandi

Disputation ALS patofysiologi ur ett muskelperspektiv. Skillnader i inverkan på ögon- och extremitetsmuskler.

8 juni kl 10.00

Liem Nguyen Van - kemi

Disputation Om bestämning av kvicksilvers kemiska specifikation i närvaro av lågmolekylära tioler och dess betydelse för metylering av kvicksilver.

8 juni kl 13.00

Jing Wang - Ekologi

Disputation Om de genomiska spåren av adaptiv evolution i Populus.

9 juni kl 09.00–12.00

Pär Gideonsson - medicinsk kemi

Disputation Heliobecter pylori: Molekylära inblickar i hur vidhäftning regleras.

10 juni kl 09.00–12.00

Hans Idenfors - psykiatri

Disputation Unga människors kontakt med sjukvården före och efter suicidalt beteende.

10 juni kl 09.00–12.00

Helena Nyström - geriatrik

Disputation Parkinsons sjukdom - prodromalfasen och konsekvenser i arbetsför ålder.

10 juni kl 09.00–12.00

Helena Nyström - Geriatrik

Disputation Parkinsons sjukdom - prodromalfasen och konsekvenser i arbetsför ålder.

10 juni kl 09.15–11.15

Hanna Söderlund – språkvetenskap, inriktning nordiska språk

Disputation "Jättekul att det är så många tjejer här ikväll" En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet

10 juni kl 10.00–12.00

Pär Isling Poromaa

Disputation Den subtila ojämlikheten - om grundskolors materiella förutsättningar och elevers utbildningsmöjligheter

10 juni kl 10.00–12.00

Lars Norqvist - pedagogiskt arbete

Disputation Inramning av Upplevda Värden av Utbildning - När perspektiv på lärande och IKT är relaterade

10 juni kl 13.00–16.00

Carl Hörnsten - geriatrik

Disputation Stroke och depression i mycket hög ålder.

10 juni kl 13.00–15.00

Cecilia Lindblom - kostvetenskap

Disputation Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet - förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse


Sidansvarig: Presskontakt
2015-09-17

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Daniel Harju
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Lärarhögskolan

Annika Kjellsson Lind
Tel: 090-786 69 32