Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA: Kommande avhandlingar ...där man också kan söka äldre avhandlingar.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

Maj 2016

30 maj kl 10.15

Esubalewe Lakie Yedeg - beräkningsteknik

Disputation Om analys, styrning och optimal utformning av mekaniska system.

31 maj kl 09.00

Jesper Lindkvist - experimentell fysik

Disputation Om plasmaväxelverkan med isiga kroppar i solsystemet.

31 maj kl 13.15–15.00

Yuna Liu - nationalekonomi

Disputation Integrering av aktiemarknader - effekter på marknadseffektivitet, prishopp och börskorrelationer


Juni 2016

1 juni kl 10.00

Nicolas Boulanger - fysik

Disputation Om kolnanorör och grafen polymerkompositer för optoelektroniska applikationer.

1 juni kl 14.00

Joan Stude – experimentell fysik

Disputation Om avancerad plasma-analysator för mätningar i Jupiters magnetosfär.

2 juni kl 09.00–12.00

Ryan Wagner - Global hälsa

Disputation Bördan av epilepsi. Användbara befolkningsbaserade data för att beskriva bördan och modellera en kostnadseffektiv behandling av epilepsi i Sydafrika.

2 juni kl 09.00–12.00

Lars Berglund - fysioterapi

Disputation Marklyftsträning för patienter med mekanisk ländryggssmärta. En jämförelse av effekterna av en högbelastande lyftövning och individanpassade lågbelastande övningar för rörelsekontroll.

2 juni kl 13.00

Jenny Sullivan Hellgren - pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskap

Disputation Om Med forskning på schemat - högstadieelevers motivation för naturvetenskap.

3 juni kl 09.00–12.00

Karin Nilsson - omvårdnad

Disputation Följsamhet till riktlinjer gällande venös provtagning bland sjuksköterskestudenter och vårdpersonal.

3 juni kl 09.00–12.00

Maria Garoff

Disputation Karotisförkalkningar i panoramabilden i relation till karotisstenos.

3 juni kl 13.00–15.00

Michael Lindblad - pedagogiskt arbete

Disputation "De förstod aldrig min historia" Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete.

3 juni kl 13.00–15.00

Eva Svedmark - informatik

Disputation Sociala medier och obekväma sanningar - Technoemotioner och andra posthumana sammanflätningar

3 juni kl 13.00–16.00

Anna Bråndal

Disputation Rehabilitering efter stroke med speciellt fokus på tidigt koordinerad hemgång och fortsatt rehabilitering i hemmet och post-stroke fatigue.

3 juni kl 13.00

Aleksandra Rybacka - miljökemi

Disputation Om ett steg framåt i användandet av QSARs för regulatorisk riskbedömining och bedömning av exponering till kemikalier.

3 juni kl 13.15–15.00

Elin Nilsson - handelshögskolan

Disputation Konsumenters val av livsmedelsbutiker

3 juni kl 14.00

Hélène Barthelemy - ekologi

Disputation Om herbivorer påverkar näringscirkulation och växters näringsupptag i fjällen.

7 juni kl 10.00

Franziska Bandau - växtfysiologi

Disputation Om tanniners betydelse för respons till antropogent kväve i asp.

7 juni kl 13.15

Esteban Guerrero Rosero - datavetenskap

Disputation Om representera och resonera om människors komplexa aktiviteter - en aktivitetscentrisk argumentbaserad ansats.

8 juni kl 09.00–12.00

Vahid M Harandi

Disputation ALS patofysiologi ur ett muskelperspektiv. Skillnader i inverkan på ögon- och extremitetsmuskler.

8 juni kl 10.00

Liem Nguyen Van - kemi

Disputation Om bestämning av kvicksilvers kemiska specifikation i närvaro av lågmolekylära tioler och dess betydelse för metylering av kvicksilver.

8 juni kl 13.00

Jing Wang - Ekologi

Disputation Om de genomiska spåren av adaptiv evolution i Populus.

9 juni kl 09.00–12.00

Pär Gideonsson - medicinsk kemi

Disputation Heliobecter pylori: Molekylära inblickar i hur vidhäftning regleras.

10 juni kl 09.00–12.00

Hans Idenfors - psykiatri

Disputation Unga människors kontakt med sjukvården före och efter suicidalt beteende.

10 juni kl 09.00–12.00

Helena Nyström - geriatrik

Disputation Parkinsons sjukdom - prodromalfasen och konsekvenser i arbetsför ålder.

10 juni kl 09.00–12.00

Helena Nyström - Geriatrik

Disputation Parkinsons sjukdom - prodromalfasen och konsekvenser i arbetsför ålder.

10 juni kl 09.15–11.15

Hanna Söderlund – språkvetenskap, inriktning nordiska språk

Disputation "Jättekul att det är så många tjejer här ikväll" En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet

10 juni kl 10.00–12.00

Lars Norqvist - pedagogiskt arbete

Disputation Inramning av Upplevda Värden av Utbildning - När perspektiv på lärande och IKT är relaterade

10 juni kl 10.00

Pär Isling-Poromaa - pedagogik

Disputation Den subtila ojämlikheten. Om grundskolors materiella förutsättningar och elevers utbildningsmöjligheter

10 juni kl 13.00–16.00

Carl Hörnsten - geriatrik

Disputation Stroke och depression i mycket hög ålder.

10 juni kl 13.00–15.00

Cecilia Lindblom - kostvetenskap

Disputation Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet - förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse

10 juni kl 13.15–15.15

Lukasz Gorniok – historia

Disputation Svensk flyktingpolitik i förändring. Tjeckoslovaker och polska judar i Sverige, 1968-1972

11 juni kl 13.00–15.00

Ann Enström – litteraturvetenskap, drama-teater-film

Disputation Känsla för skådespelarkonst: Mot en förståelse av tysta kunskaper och görandets fenomenologi

15 juni kl 09.00–12.00

Charlotta Andersson - klinisk kemi

Disputation Signifikans av WT1 som biomarkör i akuta leukemier och solida tumörer.

15 juni kl 09.00–12.00

Jagan Mohan

Disputation Reglering av uppbyggnad och cellytedynamik hos caveolae.

15 juni kl 09.00–12.00

Reglering av uppbyggnad och cellytedynamik hos caveolae

Disputation Jagan Mohan,försvarar sin avhandling med titeln: Reglering av uppbyggnad och cellytedynamik hos caveolae. Fakultetsopponent: Professor Oleg Shupliakov, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska institutet. Huvudhandledare: Richard Lundmark

15 juni kl 13.15–15.00

Stefanie Heidrich - nationalekonomi

Disputation Essäer kring inkomstmobilitet, geografisk mobilitet och utbildning


September 2016

2 september kl 09.00–12.00

Lukas Bobinski - neurokirurgi

Disputation Utvecklingen av intrakraniella förändringar efter svår skallskada och deras inflytande på kliniskt utfall.

2 september kl 10.00–12.00

Josefine Wälivaara – Drama-teater-film

Disputation Drömmar om en subversiv framtid: Sexualitet, (hetero)normativitet och queer potential i science fiction-film och tv

2 september kl 13.15–15.15

Martin Almbjär – historia

Disputation Folkets röst? Suppliker inlämnade till frihetstidens riksdag, 1719-1772

2 september kl 13.15–15.00

David Sundström - ekonometri

Disputation Specifikation av och inferens i några ekonometriska modeller för offentliga upphandlingar

9 september kl 09.00–12.00

Mimmi Werner - öron-, näs och halssjukdomar

Disputation Regeneration av det vestibulära inneröreepitelet - in vitro studier av råtta.

9 september kl 09.00–12.00

Irina Iakoleva

Disputation Transtyretin tetramer stabilisatorer som mål i sjukdomsmodifierande terapi för Transtyretin-medierad amyloidos.

9 september kl 10.00–12.00

Robert Thorp – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Disputation Historiebruk i historieundervisning

16 september kl 09.00–12.00

Pär Grell - socialt arbete

Disputation Komplexa behov eller komplexa organisationer? Konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv.

23 september kl 13.00–16.00

Isil Keskin

Disputation SOD, ORF och ALS: En studie av SOD1 och C9ORF72s betydelse för sjukdomsutveckling vid ALS.

28 september kl 09.00–12.00

Björn Peters

Disputation Kliniska och kvalitativa aspekter vid njur- och njurtransplantatbiopsier i Sverige.

30 september kl 09.00–12.00

Peter Flank - rehabiliteringsmedicin

Disputation Ryggmärgsskador i Sverige - studier på kliniska uppföljningar.

30 september kl 09.00–12.00

Radha Thyagarajan

Disputation Avvikelser i humoral immunitet i NOD-musen - bidrag till utvecklingen av typ 1-diabetes.

30 september kl 13.00–16.00

Chao Wang

Disputation Funktionen av pro-inflammatoriska S100A9-proteinet i amyloid-neuroinflammatorisk kaskad i Alzheimer's sjukdom och traumatisk hjärnskada.


Oktober 2016

7 oktober kl 09.00–12.00

Eva Randell - epidemiologi och global hälsa

Disputation Tonårspojkars hälsa - att hantera emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status.

21 oktober kl 09.00–12.00

Christos Loizou - öron-, näs- och halssjukdomar

Disputation Humant papillomvirus vid respiratoriska papillom, cancer i halsmandel och mobil tunga.


Sidansvarig: Presskontakt
2015-09-17

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Daniel Harju
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Lärarhögskolan

Annika Kjellsson Lind
Tel: 090-786 69 32