......

 
Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen spikar doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna finns på universitetsbibliotekets webb.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

Maj 2015

5 maj kl 09.00

Fredrik Hugosson - molekylärbiologi

Disputation Om tolkning av Alk signalvägen i Drosophilia.

8 maj kl 09.00–12.00

Robert James Buckland - medicinsk kemi

Disputation DNA-byggstenasymmetri, mismatch reparation och deras effekter på mutationsspecificitet.

8 maj kl 10.00–12.00

Fredrick Backman – idéhistoria

Disputation Making Place for Space: a History of "Space Town" Kiruna 1943-2000

8 maj kl 10.00–12.00

Robert Holmgren - pedagogik

Disputation Brandmannautbildning på distans, en het fråga -- om utmaningar, motsättningar och förändringar vid implementering av distansutbildning

8 maj kl 10.15–12.00

Daniel Eriksson Sörman - psykologi

Disputation Sociala relationers och fritidsaktiviteters påverkan på kognitiv funktion i vuxenliv och risk för demens: longitudinella populationsbaserade studier.

8 maj kl 13.00–15.00

Bertil Marklund – historia

Disputation Det milsvida skogsfolket. Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800.

8 maj kl 13.00–16.00

Mari Bonde - medicinsk molekylärbiologi

Disputation Struktur och Funktion av Borrelia burgdorferia porinerna, P13 och P66.

8 maj kl 13.00

Joseph Mumba Zulu - Folkhälsa

Disputation Integration av nationella hälsoarbetarprogram i hälso- och sjukvårdssystem. Lärdomar från Zambia och andra låg- och medelinkomst länder.

8 maj kl 13.00

Annika Manni - Pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskap

Disputation Om känsla, förståelse och värdering - Elevers meningsskapande i skolaktiviteter om miljö- och hållbarhetsfrågor.

8 maj kl 14.00–16.00

Andreas Pettersson - rättsvetenskap

Disputation Rätten till transport i vardagslivet för människor med funktionsnedsättningar i svensk, dansk och norsk rätt

13 maj kl 09.00–12.00

Ellinor Holmberg - obstetrik och gynekolog

Disputation Effekter av allopregnanolone på födointag och viktuppgång.

19 maj kl 10.00–12.00

Gunilla Häggblom - litteraturvetenskap

Disputation Livsmystik och destruktiv maktsträvan - två poler i Per Olof Sundmans författarskap. En undersökning med särskilt fokus på romanerna Expeditionen och Två dagar, två nätter

22 maj kl 09.00–12.00

Jonas Aléx - omvårdnad

Disputation Termisk komfort och patienters exponering för kyla inom ambulanssjukvården.

22 maj kl 09.00–12.00

Helena Schock - patologi

Disputation Harmonnivåer under graviditet och senare risk för epitelial ovarial cancer hos modern.

22 maj kl 13.00–16.00

Lisa Martinsson - onkologi

Disputation Kvalitetsförbättringsarbete inom palliativ vård – rollen för ett nationellt kvalitetsregister och uppfattningar om information given i samband med palliativ cytostatika.

22 maj kl 13.00–15.00

Daniel Nylén - informatik

Disputation Digital Innovation och Dynamisk Identitetsinriktning En undersökning av organisatoriska påföljder av digital konvergens

22 maj kl 13.00

Catarina Andersson - Pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik

Disputation Om fortbildning i formativ bedömning: Effekt på lärares undervisning och elevers prestationer.

27 maj kl 13.00–16.00

Andreas Stomby - medicin

Disputation Effekter av livsstilsförändring på hjärnfunktion och stresshormoner vid fetma och typ 2 diabetes.

28 maj kl 10.00

Rickard Degerman - ekologi

Disputation Om marina födovävars respons på ändringar i temperatur och inflöde av alloktont organiskt material till följd av klimatförändringar.

28 maj kl 13.30

Venkata Prabhakar Soudham - kemi

Disputation Om biokemisk omvandling av biomassa till biobränsle.

29 maj kl 09.00–12.00

Maria Nelson - molekylärbiologi

Disputation Värd-svar vid malaria och bakteriella saminfektioner.

29 maj kl 13.00–16.00

Mona Olofsson - kardiologi

Disputation Hjärtsvikt hos äldre med fokus på diagnos och prognos.

29 maj kl 13.00–15.00

Emma Zetterdahl - nationalekonomi

Disputation Social interaktion, könsidentitet och betydelsen av familjeband vid finansiellt beslutstagande

29 maj kl 13.00–15.00

Harriet Kuoppa – finska

Disputation Varumärket för meänkieli - användningen av h i efterstavelsen i skrift

29 maj kl 13.15–15.00

Abrak Saati - statsvetenskap

Disputation Myten om Deltagande: Folkligt deltagande i konstitutionsbyggnadsprocesser och dess utfall avseende demokrati


Juni 2015

3 juni kl 10.00–12.00

Tord Göran Olovsson - pedagogik

Disputation Det kontrollera(n)de klassrummet- Bedömningsprocessen i svensk grundskolepraktik i relation till införandet av nationella skolreformer

4 juni kl 09.00–12.00

Lina Gyllencreutz - omvårdnad

Disputation Skador bland barn och äldre i utomhusmiljö, uppfattningar om risker och primärpreventiva strategier.

4 juni kl 09.00

Margarida Figueiredo - molekylärbiologi

Disputation Om epigenetik och rekryteringsmekanismer hos Drosophial melanogaster.

5 juni kl 09.00–12.00

Magnus Carlsson - idrottsmedicin

Disputation Elitlängdskidåkningens fysiologiska krav.

5 juni kl 10.00–12.00

Åke Sandström – nordiska språk

Disputation Hå och hamna. Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden

5 juni kl 10.00–12.00

Cecilia Stenling - pedagogik

Disputation På jakt efter något nytt - Om förändringsprocesser i organiseringen av svensk föreningsidrott

5 juni kl 10.00–13.00

Maria Joanna Niemiec - molekylärbiologi

Disputation Neutrofiler kontra patogena svampar - ur ett näringsimmunitetsperspektiv.

5 juni kl 13.00–16.00

Johan Iraeus - kirurgisk och perioperativ vetenskap

Disputation Stokastiska finita element simuleringar av verkliga frontalkrockar - med tonvikt på bröstskademekanismer vid rörelser mot dörrsidan.

5 juni kl 13.00–15.00

James Barret – moderna språkens litteratur med inriktning mot engelska

Disputation The Ergodie Revisited: Spatiality as a governing principle of digital literature

5 juni kl 14.00–17.00

Tomas Carlsson - idrottsmedicin

Disputation Den optimala massexponentens betydelse vid utvärdering av prestationsförmåga inom längdskidåkning.

8 juni kl 10.00–12.00

Hilda Härgestam Strandberg – engelsk litteratur

Disputation Narrative Ethics in Nuruddin Farah's Trilogies

8 juni kl 10.00–12.00


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Presskontakt
2012-02-15

Aktuella disputationer

Kommande disputationer

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presskontakt

press@umu.se
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05

Medicinsk fakultet

Mattias Grundström Mitz
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
Tel: 090-786 69 47