Till umu.se

Disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA: Kommande avhandlingar ...där man också kan söka äldre avhandlingar.

Nedan ser du vilka disputationer som är aktuella just nu.

Bild: Andreas Nilsson.

Aktuella disputationer

November 2015

27 november kl 09.00–12.00

Martin Angelin - infektionssjukdomar

Disputation Resande - en riskfaktor för sjukdom och spridandet av antibiotikaresistens.

27 november kl 10.00–13.00

Miguel Inzunza - beteendevetenskapliga mätningar

Disputation Lämplighet i polisyrket: Bedömning av mångfasetterade urvalskriterier

27 november kl 13.00

Bo Li - tillämpad elektronik

Disputation Om interest curves - koncept, utvärdering, implementation och applikationer.

27 november kl 13.15–15.00

Elsa Reimerson - statsvetenskap

Disputation Natur, kultur, rättigheter: Urfolks handlingsutrymme i naturskyddsdiskurser

27 november kl 13.15–15.00

Elsa Reimerson - statsvetenskap

Disputation Elsa Reimerson, statsvetenskapliga institutionen försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Natur, kultur, rättigheter: Urfolks handlingsutrymme i naturskyddsdiskurser (Engelsk titel: Nature, culture, rights: Exploring space for Indigenous agency in protected area discourses)


December 2015

4 december kl 09.00–12.00

Monika Francis - medicinsk kemi

Disputation Reglering av den membranskulpterande funktionen hos GRAF1 vid cellrörelse.

4 december kl 09.00–12.00

Berit Edvardsson - allmänmedicin och epidemiologi

Disputation "Det är inte mig det är fel på - det är huset". En studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet.

4 december kl 09.15–11.30

Daniel Nyström – idéhistoria

Disputation Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria

4 december kl 10.00

Charles Lue - experimentell fysik

Disputation Om solvindsprotoners växelverkan med månens magnetiska anomalier och yta.

4 december kl 10.15–12.00

Rikard Karlsson - rättsvetenskap

Disputation Samverkan och sekretess: En rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser

4 december kl 12.00–15.00

Johan Niklasson - geriatrik

Disputation Livsgnista hos mycket gamla människor med fokus på stroke, depression och överlevnad.

11 december kl 09.00–12.00

Anna-Clara Rullander - omvårdnad

Disputation Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, psykologiska aspekter och mönster av smärta.

11 december kl 09.00

Carsten Meyer-Jacob - miljövetenskap

Disputation Om metodutveckling och tillämpning av infraröd spektroskopi i sjösedimentstudier för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar.

11 december kl 10.00–12.00

Tamara Andersson – litteraturvetenskap

Disputation Den ensamma sjöjungfrun. Om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv

11 december kl 13.00

Lina Mörén - kemi

Disputation Om metabolomik- och proteomikstudier av hjärntumörer - enligt kemometriska och bioinformatiska metoder.

11 december kl 13.00

Andrii Dmytryshyn - beräkningsteknik

Disputation Om verktyg för strukturerade matrisberäkningar: stratifieringar och kopplade Sylvester-ekvationer.

14 december kl 09.00–12.00

Anaïs Le Rhun - molekylärbiologi

Disputation Mångsidiga RNA-styrda regleringsmekanismer i Streptococcus pyogenes.

18 december kl 09.00

Magnus Thorlacius - ekologi

Disputation Om fenotypisk variation och invasionsmönster hos svartmunnad smörbult i Östersjön.

18 december kl 10.00–12.00

Jens Lindberg – etnologi

Disputation Orsak: Våldtäkt - om våldtäkt på män i medicinsk praktik

18 december kl 13.00–15.00

Marie Rosenius – religionsvetenskap

Disputation Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

18 december kl 13.00

Long Vo Pham - kemi

Disputation Om oxidations- och reduktionsreaktioner av det vattenoxiderande komplexet i fotosystem II.

21 december kl 09.00–12.00

Marta Sloniecka - cellbiologi

Disputation Betydelsen av neuropeptider och neurotransmittorer i keratocyter vid sårläkning i hornhinnan.


Januari 2016

15 januari kl 09.00–12.00

Bharat Randive - Folhälsa

Disputation En studie av ett program (Janani Suraksha Yojana) som med hjälp av kontaktbidrag till mammor försöker uppmuntra till förlossning på sjukhus. Erfarenheter från ett antal indiska provinser

15 januari kl 13.00–16.00

Ava Hosseinzadeh - molekylärbiologi

Disputation Reglering av extracellulära fällor från neutrofiler i hälsa och sjukdom.

21 januari kl 10.15

Mina Sedaghat - distrubierade system

Disputation Om Schemaläggning och resurshantering för datorkluster i storskaliga datormoln.

22 januari kl 09.00–12.00

David Hägg - dermatologi och venereologi

Disputation Psoriasis i Sverige - observationella studier ur ett epidemiologiskt perspektiv.

22 januari kl 10.00

Marina Becher - naturgeografi

Disputation Om kryogena processer i ett föränderligt klimat.

22 januari kl 13.00–15.00

Martin Maripuu - psykiatri

Disputation Hypocortisolism vid recidiverande affektiv sjukdom.

26 januari kl 09.00–12.00

Janne Ylärinne

Disputation Fabrikation av konstgjord brosk med primära broskceller.

29 januari kl 09.00–12.00

Camilla Sandberg - fysioterapi

Disputation Prestationsförmåga, fysisk aktivitet, kroppskonstitution och träning vid medfödda hjärtfel hos vuxna.


Februari 2016

4 februari kl 09.00–12.00

Christopher Andersson - molekylärbiologi

Disputation Regulatoriska vägar och virulensinhibering i Listeria monocytogenes.

12 februari kl 09.00–12.00

Ellinor Larsson - arbetsterapi

Disputation Att främja sociala aktiviteter och delaktighet för seniorer: Utforska och utvärdera sociala och internetbaserade arbetsterapeutiska interventioner.

12 februari kl 09.00–12.00

Sarwar Mahmood - ortopedi

Disputation Benlängdsskillnad och femoral-offset efter höftproteskirurgi: kliniska och radiologiska studier.

12 februari kl 10.15–12.00

Michael Dahlberg-Grundberg - sociologi

Disputation Digitala medier och transnationaliseringen av protester

19 februari kl 13.00–16.00

Anna Winberg - pediatrik

Disputation Epidemiologisk undersökning av födoämnesöverkänslighet bland skolbarn: validering med dubbelblind placebo-kontrollerad födoämnesprovokation och biomarkörer.


April 2016

8 april kl 13.00–16.00

Anette Lundqvist - allmänmedicin

Disputation Aspekter på kost, beteende och biologi under graviditet och efter förlossning.

15 april kl 13.00–16.00

Helena Backman - folkhälsovetenskap

Disputation Obstruktiva lungsjukdomars epidemiologi och utvärdering av referensvärden för lungfunktion.

29 april kl 09.00–12.00

Thorbjörn Holmlund - öron-, näsa-, halssjukdomar

Disputation Utvärdering av kirurgiska metoder vid sömnapne och snarkning.


Sidansvarig: Presskontakt
2015-09-17

Evenemangskalender

Sök disputationer

Urval på evenemangstyp

Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Daniel Harju
Tel: 090-786 64 65

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28
Mobil: 072-202 14 37

Lärarhögskolan

Annika Kjellsson Lind
Tel: 090-786 69 32