Till umu.se

Forskning

Umeå universitets forskning spänner över humaniora, medicin, teknik- och naturvetenskap, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Många av våra drygt 2 000 forskare/lärare tillhör den nationella och internationella toppen. Långsiktighet, hög kvalitet och möjlighet till högt risktagande utgör basen för forskningen.

Aktuellt

Stenålderskost minskar energiintaget och ger positiva hälsoeffekter efter klimakteriet

Stenålderskost minskar energiintaget och ger positiva hälsoeffekter efter klimakteriet

Dieter Paleolitisk diet, även kallad stenålderskost, till kvinnor efter klimakteriet kan ge kraftfullt positiva effekter på energiintag och kroppssammansättning, men även på blodfetter och inlagring av fett i levern. De positiva hälsoeffekterna är dock inte enbart kopplade till stenålderskosten, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Mät och förebygg farliga vibrationer med hjälp av mobilapp

Mät och förebygg farliga vibrationer med hjälp av mobilapp

Forskningsanslag En halv miljon arbetare som håller i maskiner eller kör fordon ska kunna minska risken för vibrationsskador, med hjälp av dagliga mätningar med en sockerbitsstor mätare och en mobiltelefon. Lage Burström vid Umeå universitet får 2 773 000 kronor för ett forskningsprojekt som har detta som mål.Sidansvarig: Karin Wikman
2014-05-19

Utskriftsversion

Annika Egan Sjölander bloggar

Annika Egan SjölanderAnnika Egan Sjölander är docent i medie- och kommunikations-vetenskap, samt föreståndare för Humanistiska fakultetens forskarskola.

19/11: Klimat i fokus utan energi17/11: Det  är för innehållet vi är här, eller?13/11: Jag bloggar alltså är jag eller varför ska du läsa detta?

Veckans professor

Hildur Kalman, professor i socialt arbete, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om tillit, bemötande, värdighet och respekt samt hur människor samspelar i förhållande till varandra.
Mer om Hildur Kalmans forskning