Till umu.se

Nyheter från Umeå universitet

Förbättrar optisk frekvenskamspektroskopis förmåga att detektera molekyler i gasfas

2017-05-23
Optiska frekvenskammar är den optimala ljuskällan för molekylär absorptionsspektroskopi. De möjliggör snabb och samtidig detektering av flera olika molekyler i gasfas vid mycket låga koncentrationer, vilket behövs för många tillämpningar inom forskning och industri. Amir Khodabakhsh visar nya metode...

Pressinbjudan: Presentation av IQs rapport
”Berusningsdrickande i studentlivet”

2017-05-23
Måndag 29 maj presenterar IQ rapporten Berusningsdrickande i studentlivet. Rapporten är baserad på en studie där över 600 studenters berusningsnivåer vid åtta fester arrangerade av studentkårer vid svenska universitet har undersökts.

Välinformerad investerare tar mindre
risk men får högre avkastning

2017-05-23
De som läser företagens årsredovisningar tar mindre finansiella risker och får högre avkastning på sina pengar än de som bara hämtar sin information från massmedierna. Det visar Oscar Stålnacke i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Ny bok: Brännpunkt Norrland

2017-05-22
Redan i slutet av 1800-talet när skogen och malmen utgjorde de främsta tillgångarna i Sveriges omvandling reagerade intellektuella och författare mot att Norrland inte behandlades bättre än en koloni. I en ny bok med etnologen Bo Nilsson och litteraturvetaren Anders Öhman, båda Umeå univerrsitet, so...

Värmerelaterad ohälsa kommer att öka och framförallt bland äldre

2017-05-22
Förväntade klimatförändringar under det kommande århundradet kommer att höja såväl medeltemperaturerna som antalet dagar med ovanligt höga temperaturer, vilket kommer att öka den värmerelaterade ohälsan i Sverige och Europa.

Tre internationella hedersdoktorer
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

2017-05-22
Marco van Leeuwen, Nederländerna, samt Carol Bacchi, och Stewart R. Clegg, båda Australien, blir 2017 års hedersdoktorer vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Välkommen till Vårpromotionen

2017-05-19
Lördag den 20 maj är det dags för Umeå universitets Vårpromotion, då nya doktorer och pristagare firas vid en högtidlig ceremoni i Aula Nordica. Firandet inleddes dock redan på fredagen då pristagarna höll föredrag och medverkade i pedagogiska samtal. Lördagens ceremoni sänds direkt i universitetets...

Vårsommaren har anlänt på Humanisthuset

2017-05-19
Under 2017 producerar Vaartoe – Centrum för samisk forskning, i samarbete med Humanistiska fakulteten, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Såhkie Umeå sameförening, åtta årstidsvepor med samiska konstverk och årstider på fyra samiska språk. Veporna är 2,5 x 5 meter stora och pryder Humanisthusets...

Emil och Jennifer rapporterar om livet som utbytesstudenter i Seoul

2017-05-17
Den 17–19 maj rapporterar Umeåstudenterna Emil Stighäll och Jennifer Söderlund om livet som utbytesstudenter vid Sogang University i Seoul, Sydkorea. Följ deras upplevelser via Facebook och Instagram.

Effektivt beslutsstöd för diagnos nyttjas inte optimalt inom tandvården

2017-05-17
Tre korta frågor kan som screeningmetod bidra till identifiering av patienter med smärta och funktionsstörning i käksystemet, TMD, men majoriteten av dem som identifieras får ändå inte ett adekvat omhändertagande. Anledningen kan vara relaterat till problem med kliniskt beslutsfattande, enligt en av...

Nyhetsarkiv


Kontaktinformation

Allmän information

Kommunikationsenheten

Infocenter Universum

Umeå universitets växel:

090-786 50 00

Kommunikationschef

Gunilla Stendahl
090-786 51 82
070-500 79 74

Presskontakt

Mattias Mitz
press@umu.se
090-786 50 89

Kommunikationsenheten

Samverkanshuset, plan 4,
Universitetstorget 4

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar