Till umu.se

Umeå universitet i siffror

Universitetets ekonomi och verksamhet följs regelbundet upp och information om hur universitetet står sig i nationell och internationell konkurrens samlas in och analyseras.

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Under 2016 var antalet studenter (individer) vid Umeå universitet totalt 32 112 (31 023 på grundnivå och avancerad nivå, samt 1 089 studenter på forskarnivå).

På universitetsområdet sker ständigt förändringar. Nya hus byggs och befintliga hus har byggts på. Om man skulle fylla den totala lokalytan på 241 508 m2 med fotbollsplaner, skulle vi få in nästan 34 planer av internationellt mått!

Snabbfakta 2016

Uppgifterna nedan baseras på den senaste årsredovisningen
Umeå universitets årsredovisning 2016

Antal studenter

32 112 studenter
varav 31 023 studenter på grundnivå  och avancerad nivå (61 procent kvinnor), och 1 089 studenter på forskarnivå (51 procent kvinnor)

Antal anställda 4 137 (53 procent kvinnor)
Antal professorer 365 (30 procent kvinnor)
Antal lärare/forskare 2 113 (47 procent kvinnor)
Fakulteter 4
Antal institutioner/arbetsenheter 39
Antal centrumbildningar 16 (inkl. Lärarhögskolan)
Årsomslutning 4,2 miljarder kr

Analys årsredovisningar 2015

Planeringsenheten gör årligen, på uppdrag av universitetsstyrelsen, en jämförande analys utifrån s.k. väsentliga uppgifter angivna i årsredovisningarna för övriga stora svenska lärosäten samt Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Ett antal jämförbara nyckeltal har valts ut i redovisningen.


Analys av årsredovisningar 2015