Till umu.se

Umeå universitet i siffror

Universitetets ekonomi och verksamhet följs regelbundet upp och information om hur universitetet står sig i nationell och internationell konkurrens samlas in och analyseras.

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Under 2015 var antalet studenter (individer) vid Umeå universitet totalt 30 957 (29 852 på grundnivå och avancerad nivå, samt 1 105 studenter på forskarnivå).

På universitetsområdet sker ständigt förändringar. Nya hus byggs och befintliga hus har byggts på. Om man skulle fylla den totala lokalytan på 241 508 m2 med fotbollsplaner, skulle vi få in nästan 34 planer av internationellt mått!

Snabbfakta 2015

Uppgifterna nedan baseras på den senaste årsredovisningen
Umeå universitets årsredovisning 2015

Antal studenter

30 957 studenter
varav 29 852 studenter på grundnivå  och avancerad nivå (62 procent kvinnor), och 1 105 studenter på forskarnivå (51 procent kvinnor)

Antal anställda 4 248 (53 procent kvinnor)
Antal professorer 366 (30 procent kvinnor)
Antal lärare/forskare 2 032 (47 procent kvinnor)
Fakulteter 4
Antal institutioner/arbetsenheter 48
Antal centrumbildningar 17 (inkl. Lärarhögskolan)
Årsomslutning 4,2 miljarder kr

Analys årsredovisningar 2014

Planeringsenheten gör årligen, på uppdrag av universitetsstyrelsen, en jämförande analys utifrån s.k. väsentliga uppgifter angivna i årsredovisningarna för övriga stora svenska lärosäten samt Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Ett antal jämförbara nyckeltal har valts ut i redovisningen.


Analys av årsredovisningar 2014Sidansvarig: Henrik Stenwall
2016-02-25