Till umu.se

Umeå universitet i siffror

Universitetets ekonomi och verksamhet följs regelbundet upp och information om hur universitetet står sig i nationell och internationell konkurrens samlas in och analyseras.

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Under 2013 var antalet studenter (individer) vid Umeå universitet totalt 32 482 (31 251 på grundnivå och avancerad nivå samt 1 231 studenter på forskarnivå).

På universitetsområdet sker ständigt förändringar. Flera nya hus har kommit till och befintliga hus har byggts på. Om man skulle fylla den totala lokalytan på 242 324 m2 med fotbollsplaner, skulle vi få in nästan 34 planer av internationellt mått!

Snabbfakta 2013

Uppgifterna nedan baseras på den senaste årsredovisningen
Umeå universitets årsredovining 2013

Antal studenter

32 482 studenter
varav 31 251 studenter på grundnivå  och avancerad nivå, 61 procent kvinnor, och 1 231 studenter på forskarnivå 52 procent kvinnor

Antal anställda 4 330 (53 procent kvinnor)
Antal professorer 368 (29 procent kvinnor)
Antal lärare/forskare 2 106 (varav 46 procent kvinnor)
Fakulteter 4
Antal institutioner/arbetsenheter 47
Antal centrumbildningar 18 (inkl. Lärarhögskolan)
Årsomslutning 4,0 miljarder kr

Analys årsredovisningar 2013

Planeringsenheten gör årligen, på uppdrag av universitetsstyrelsen, en jämförande analys utifrån s.k. väsentliga uppgifter angivna i årsredovisningarna för övriga stora svenska lärosäten samt Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Ett antal jämförbara nyckeltal har valts ut i redovisningen.

Analys av årsredovisningar 2013  Utskriftsversion

Sidansvarig: Henrik Stenwall
2014-10-03