Umeå universitet i siffror

Universitetets ekonomi och verksamhet följs regelbundet upp och information om hur universitetet står sig i nationell och internationell konkurrens samlas in och analyseras.

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Under 2017 var antalet studenter (individer) vid Umeå universitet totalt 33 979 (33 001 på grundnivå och avancerad nivå, samt 978 studenter på forskarnivå).

På universitetsområdet sker ständigt förändringar. Nya hus byggs och befintliga hus har byggts på. Om man skulle fylla den totala lokalytan på 244 703 m2 med fotbollsplaner, skulle vi få in nästan 34 planer av internationellt mått!

Snabbfakta 2017

Uppgifterna nedan baseras på den senaste årsredovisningen
Umeå universitets årsredovisning 2017

Antal studenter

33 979 studenter
varav 33 001 studenter på grundnivå  och avancerad nivå (62 procent kvinnor, 38 procent män), och 978 studenter på forskarnivå (51 procent kvinnor, 49 procent män)

Antal anställda 4 051 (54 procent kvinnor, 46 procent män)
Antal professorer 348 (31 procent kvinnor, 69 procent män)
Antal lärare/forskare 2 080 (47 procent kvinnor 53 procent män)
Fakulteter 4
Antal institutioner/arbetsenheter 39
Antal centrumbildningar 16 (inkl. Lärarhögskolan)
Årsomslutning 4,3 miljarder kr

Analys årsredovisningar 2016

Planeringsenheten gör årligen, på uppdrag av universitetsstyrelsen, en jämförande analys utifrån s.k. väsentliga uppgifter angivna i årsredovisningarna för övriga stora svenska lärosäten samt Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Ett antal jämförbara nyckeltal har valts ut i redovisningen.


Analys av årsredovisningar 2016