Till umu.se

Umeå universitet i siffror

Universitetets ekonomi och verksamhet följs regelbundet upp och information om hur universitetet står sig i nationell och internationell konkurrens samlas in och analyseras.

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Under 2014 var antalet studenter (individer) vid Umeå universitet totalt 31 506 (30 254 på grundnivå och avancerad nivå samt 1 252 studenter på forskarnivå).

På universitetsområdet sker ständigt förändringar. Flera nya hus har kommit till och befintliga hus har byggts på. Om man skulle fylla den totala lokalytan på 241 508 m2 med fotbollsplaner, skulle vi få in nästan 34 planer av internationellt mått!

Snabbfakta 2014

Uppgifterna nedan baseras på den senaste årsredovisningen
Umeå universitets årsredovisning 2014

Antal studenter

31 506 studenter
varav 30 254 studenter på grundnivå  och avancerad nivå, 61 procent kvinnor, och 1 252 studenter på forskarnivå 52 procent kvinnor

Antal anställda 4 335 (53 procent kvinnor)
Antal professorer 365 (30 procent kvinnor)
Antal lärare/forskare 2 035 (47 procent kvinnor)
Fakulteter 4
Antal institutioner/arbetsenheter 47
Antal centrumbildningar 18 (inkl. Lärarhögskolan)
Årsomslutning 4,1 miljarder kr

Analys årsredovisningar 2013

Planeringsenheten gör årligen, på uppdrag av universitetsstyrelsen, en jämförande analys utifrån s.k. väsentliga uppgifter angivna i årsredovisningarna för övriga stora svenska lärosäten samt Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Ett antal jämförbara nyckeltal har valts ut i redovisningen.

Analys av årsredovisningar 2013Sidansvarig: Henrik Stenwall
2015-10-20