Akademiska högtider

Årshögtiden äger rum i slutet av oktober och vårpromotionen i slutet av maj. Högtiderna är öppna för allmänheten och välbesökta.

Årshögtiden på hösten är en viktig ceremoni då universitetet installerar nya professorer, promoverar hedersdoktorer och delar ut vetenskapliga priser.

Till Vårpromotionen bjuder universitetet in de doktorer som under de senaste åren avlagt doktorsexamen. I samband med doktorspromotionen uppmärksammas också yngre framstående forskare samt lärare som utmärkt sig som goda pedagoger.

Läs mer om ÅrshögtidenLäs mer om Vårpromotionen


Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Ceremonimästare
Charlotte Wiberg,
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 3

Tel:  070-201 15 40

Kontaktformulär

Rektor i talarstolen

Bild: Ulrika Bergfors

Årshögtiden 2018-2020

Lördag 20 oktober 2018

Lördag 19 oktober 2019

Lördag 17 oktober 2020

Kommande Vårpromotioner

Lördag 18 maj 2019