Centrumbildningar

I en centrumbildning samarbetar flera forskare från olika vetenskapliga ämnen kring gemensamma problem. Vid en centrumbildning bedrivs en stor del av den tvärvetenskapliga forskningen. Syftet med en centrumbildning är att stimulera ämnen som ligger i gränslandet mellan olika traditionella discipliner. Förutom i centrumbildning kan detta samarbete också ske i arbetsenheter.

Här nedan listas de formella centrumbildningar som är beslutade av rektor eller universitetsstyrelse.

Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum) Centrum för samisk forskning (CeSam) – VaartoeEuropeiska CBRNE-centretHögpresterande beräkningscentrum Norr (HPC2N)Idrottshögskolan vid Umeå universitet Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) Svenskt centrum för digital innovation (SCDI) Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)Umeå centrum för genusstudier (UCGS)Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR)Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)Umeå marina forskningscentrum (UMF)Umeå Plant Science Centre (UPSC)

För universitetets samtliga organisatoriska enheter, se personalkatalogen.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion