Visioner, strategier och regler

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap. Så lyder grundtanken i Umeå universitet 2020 – Vision och mål – det visionsdokument som universitetsstyrelsen fastställde den 8 juni 2012, där Umeå universitets viktigaste mål finns samlade. Dokumentet ligger till grund för verksamhetsplaneringen på universitetets alla nivåer. På Regelverket vid Umeå universitet publiceras de av universitetsstyrelsen eller rektor beslutade universitetsgemensamma regeldokument vars syfte är att styra organisationen på visst sätt.

Umeå universitet 2020 – Vision och mål

Utgångspunkten för visionsdokumentet är att Umeå universitet år 2020 har vidareutvecklats som ett internationellt framstående forsknings- och utbildningsuniversitet som spelar en framträdande roll för den regionala utvecklingen. Universitetet ger studenter och medarbetare unika möjligheter att utvecklas både på det professionella och det personliga planet, samtidigt som det förser samhället lokalt och globalt med ny kunskap och kreativa människor. Målen i visionsdokumentet är formulerade under tre huvudrubriker:

Ett universitet som gör det möjligt

Beskriver de övergripande målen:
Långsiktighet möjliggör högt risktagande.
Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten.
Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet.

Utbildning för gränslös kunskap

Huvudrubrik nummer två med målen: Attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer, Hög lärarkompetens, Möten med forskning och omgivande samhälle, Stark internationell dimension.

Forskning som spränger gränser

Huvudrubrik nummer tre med målen: Nydanande forskning, Forskning som antar samhällets utmaningar, Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen, Attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft.

Visionsdokumentet gäller från 1 juli 2012 tills vidare.
Umeå universitet 2020 – Vision och mål


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Björkstam

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Utredare
Åsa Rudehäll/Anders Steinwall
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Kontaktformulär