Till umu.se
SYV Anmäl dig här

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp

Om programmet

Som studie- och yrkesvägledare utbildas du för att kunna hjälpa andra att välja karriär genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv. Inom programmet får du bland annat fördjupa dig i hur samhälle, arbetsliv och utbildning organiseras. Stor vikt läggs vid förståelse och insikt om människors karriärmönster och hur du som vägledare kan hjälpa till att hantera frågor och funderingar kring val av utbildning, yrke och karriär. Förutom individuella samtal med elever och studenter tränas du i att informera större grupper, föräldrar, lärare och annan skolpersonal som har frågor kring studie- och yrkesval. För att förstå människors beteenden och därigenom kunna möta och vägleda på bästa sätt ingår studier i beteendevetenskapliga ämnen.

Programtyp: Nybörjarprogram Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Lärarhögskolan

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-7865000

Kontaktformulär