Till umu.se
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Anmäl dig här

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap, 180 hp

Om programmet

Kognitionsvetenskap är ett ämne som handlar om tänkandets och kunskapens natur: Hur biologiska och maskinella system lär sig och får kunskap och hur kunskapen kan organiseras, användas och utvecklas. Kognitionsvetenskap studerar detta genom att knyta ihop datavetenskap, filosofi, lingvistik, neurovetenskap och psykologi. Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap är en treårig utbildning som leder fram till en filosofie kandidatexamen i kognitionsvetenskap.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Filosofie kandidatexamen, huvudområde kognitionsvetenskap Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som studerar olika aspekter av kognition, såsom perception, minne, inlärning, språk, tänkande och problemlösning. De centrala ämnena är psykologi, neurovetenskap, lingvistik, filosofi och datavetenskap. I utbildningen ingår att lära sig grundläggande programmering, göra egna studier av psykologiska fenomen, språkliga analyser, m.m. Du kan få möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet. 

Det här kan du jobba med

En examen i kognitionsvetenskap ger möjlighet att arbeta inom många områden som rör människa och teknik, bl a användbarhet och design, spelutveckling, fordonssystem, trafiksäkerhet, patientsäkerhet, tekniska hjälpmedel, talsyntes och diktering, teknisk skribent och andra former av informationshantering. Utbildningen ger dig också en bra grund för att studera på avancerad nivå och för forskarutbildning.
 

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Institutionen för Psykologi
Beteendevetarhuset (BVH), rum A-107

Webbsida

Kontaktperson:
Programvägledare: Anngelica Kristoferqvist eller Programkoordinator Camilla Hakelind

Tel: 090-786 54 35 eller 090-786 54 08

Fax: 090-786 66 95

Kontaktformulär