"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Hur uppfattar vi världen? Hur fungerar minne, språk och medvetande? Är vårt tänkande unikt, eller kan andra organismer eller till och med maskiner fungera på sätt som liknar människans? Det är några av de grundläggande frågor som du får fördjupa dig i utifrån psykologiska, lingvistiska, datavetenskapliga, filosofiska och neurofysiologiska perspektiv. Utbildningen är tydligt forskningsanknuten men ger dig kunskaper och färdigheter som är användbara i en mängd olika områden även utanför akademin.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i kognitionsvetenskap. I utbildningen ingår en bred blandning av kurser som var och en berör någon aspekt av kognitionsvetenskapen och som tillsammans ger en överblick över vad begreppet innefattar. Första året kan ses som något av ett smörgåsbord av kurser som ger fördjupad kunskap i allt från forskningsdesign och teoretiska perspektiv, till medvetande och hjärnavbildning, och som avslutas med en magisteruppsats. Under andra året ges möjligheten att anpassa programmet efter dina egna intresseområden.

Ett tvärvetenskapligt program

Programmet är tvärvetenskapligt och det illustreras tydligt av att de kurser som ingår ges av totalt fem olika institutioner. Institutionen för psykologi koordinerar programmet och är även ansvarig för några av kurserna. Resterande kurser ges av institutionen för idé och samhällsstudier, institutionen för språkstudier, institutionen för datavetenskap, samt institutionen för integrativ medicinsk biologi.

Teorikurser under första året

Den första terminen börjar med två parallella kurser – en i vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, och en som rör högre kognitiva funktioner. Du lär dig således att förstå och själv utforma undersökningar på god vetenskaplig grund, och får fördjupa dig i aktuella teorier och undersökningar av mentala processer. Därefter följer två kurser som du också läser parallellt. Den ena är en kurs i filosofi som ger dig fördjupade kunskaper i frågor som rör medvetandets problematik, t.ex. hur ser relationen mellan medvetandet och hjärnan ut? Den andra behandlar förhållandet mellan språk och kognition, exempelvis hur språkutveckling och språkliga representationer påverkas av kognitiva faktorer.

Under den andra terminen läser du en kurs om teoretiska perspektiv på kognitionsvetenskap där mer teoretiska frågeställningar och problem inom kognitionsvetenskapen diskuteras och analyseras. Parallellt läser du en kurs i kognitiv neurovetenskap med tonvikt på centrala begrepp, teorier och empiriska fynd. Kursen tar även upp relationen mellan neurovetenskap och artificiell intelligens. Under andra halvan av terminen skriver du en magisteruppsats, vilket är en bra övning och förberedelse inför masteruppsatsen på termin fyra.

Det andra utbildningsåret är mer praktiskt till sin natur

Höstterminen inleds med en projektkurs där du får möjlighet arbeta i pågående forskningsprojekt relaterade till kognitionsvetenskap. Tanken med dessa projektkurser är att du ska få handgriplig erfarenhet i hur forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs. Under andra halvan av terminen läser du en kurs i datainsamling och analys, som bygger vidare på det tidigare årets metodkurs och fokuserar på olika sätt att samla in och analysera data. Parallellt med denna läses en kurs i modern hjärnavbildningsteknik, med ett särskilt fokus på fMRI ur teoretiskt och praktiskt perspektiv. Under utbildningens sista termin skriver du en masteruppsats.

Skräddarsy din utbildning

Det finns stora möjligheter att själv forma inriktningen på sin utbildning inom programmet. Utbildningsplanen rekommenderar dig att skriva två uppsatser, en 15 hp magisteruppsats under första året och en 30 hp masteruppsats under andra året. Detta tillsammans med individuella projekt under termin 3, 15 hp, i olika forskargrupper ger en god forskarförberedande utbildning och unik profil för varje student.

Termin 2

Första inriktningsvalet görs inför termin 2. Magisteruppsatsen kan bytas ut mot 15 hp valbara kurser. Den student som vill göra detta söker kurser i konkurrens med andra studenter från aktuellt kursutbud vid universitetet vid söktillfället, sista ansökningsdag är 15 oktober.
https://www.universityadmissions.se/intl/start

Termin 3

Under termin 3 läser du enligt utbildningsplanen en individuell projektkurs på 15 hp. Du ansvarar själv för att leta upp en forskargrupp eller företag som du är intresserad av att göra projekt hos. Projekten är tänkta att fungera som en slags praktik och ger dig en personlig profil på din utbildning. Olika forskningsområden vid Umeå universitet hittar du här: https://www.umu.se/en/research/

Är du mer intresserad av att ta teoretiska kurser kan du utifrån aktuellt kursutbud vid söktillfället välja att söka till en eller flera andra kurser utifrån ditt intresse och din bakgrund. Sista ansökningsdag är 15 april. https://www.universityadmissions.se/intl/start

Termin 4

Du som skrivit en magisteruppsats på 15 hp under första året har möjlighet att läsa valbara kurser enligt samma principer som ovan och göra ytterligare en 15 hp mastersuppsats.

Alla val och avsteg från den rekommenderade utbildningsplanen görs i samråd med studievägledaren.

Språk

All undervisning sker på engelska. Läs mer om programmet på den engelska programsidan.

Studera utomlands

Du kan spendera en termin eller ett läsår vid ett av Umeå universitets partneruniversitet runt om i världen och ansöka om att få dina studier tillgodoräknade i din utbildning. Läs mer om våra partneruniversitet.

Tidigare studentuppsatser

Längre ner på den här sidan hittar du några av de magister- och masteruppsatser som tidigare studenter vid Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap har skrivit.

 

Programöversikt

Efter utbildningen

En masterexamen i kognitionsvetenskap ger dig kompetens att arbeta inom många yrkesområden, särskilt med fokus på hur man gör komplex information och tekniskt avancerade produkter och system lättillgängliga för människor.

Fortsätt mot forskning

Efter utbildningen kan du söka en forskarutbildning i kognitionsvetenskap eller andra närbesläktade områden.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen. Särskild behörighet är 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2054

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen. Särskild behörighet är 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2054

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 januari 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för psykologi
Kontaktperson för programmet är:
Jenny Feltenmark