Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2018

Masterprogrammet i kognitionsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper i kognition utifrån psykologiska, datavetenskapliga, neurovetenskapliga, filosofiska och lingvistiska perspektiv. Programmet är forskningsnära och en del av undervisningen sker i samarbete med forskningsprojekt. Utöver de obligatoriska kurserna väljer du kurser utifrån eget intresse. All undervisning sker på engelska.

Under utbildningen

Utbildningen ges på engelska och finns närmare beskriven på den engelska programsidan.

Läs mer på den engelska programsidan

Programöversikt

År 1
Vetenskapligt perspektiv och forskningsdesign, 7,5 hp
Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7,5 hp
Språk, hjärnan och kognition, 7,5 hp
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap, 7,5 hp
Hjärnavbildning, 7,5 hp
Magisteruppsats i kognitionsvetenskap, 15 hp

År 2
Datainsamling och analys, 7,5 hp
Valfria kurser
Masteruppsats i kognitionsvetenskap, 30 hp

Läs mer om programöversikt här

Efter utbildningen

En masterexamen i kognitionsvetenskap ger dig kompetens att arbeta inom många yrkesområden, särskilt med fokus på hur man gör komplex information och tekniskt avancerade produkter och system lättillgängliga för människor.

Fortsätt mot forskning

Efter utbildningen kan du söka en forskarutbildning i kognitionsvetenskap eller andra närbesläktade områden.

Examen

Master of Science (60 credits), main field Cognitive Science
Master of Science (120 credits), main field Cognitive Science

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen. Särskild behörighet är 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M2054

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen. Särskild behörighet är 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-02054

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Studievägledare Kognitionsvetenskap/fristående kurser psykologi, Jenny Nilsson