Till umu.se
Anmäl dig här

Socionomprogrammet, 210 hp

Om programmet

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och problematiska livssituationer? Då är socionomyrket någonting för dig.

Programmet ges på fler orter än Umeå, du kan läsa mer nedan under rubriken Så läser du, om hur undervisningen är upplagd på dessa orter.

Socionomprogrammet ger teoretiska och praktiska kunskaper som är betydelsefulla för förebyggande, stödjande och behandlande socialt arbete. Arbetet med människor i olika typer av problematiska livssituationer och hur samhällets insatser bäst kan användas är viktiga inslag i utbildningen.

I den handledda studiepraktiken, den verksamhetsförlagda utbildningen, prövar och utvecklar du din förmåga att integrera teori och praktik i arbetet med människor. Under hela utbildningen får du, genom diskussion och reflektion, utveckla din kommande yrkesroll och dina personliga egenskaper.

Under studietiden finns goda möjligheter till internationella kontakter, t.ex. genom utlandsstudier.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Socionomutbildningen omfattar tre och ett halvt års högskolestudier, 210 hp som leder till en Socionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Social Work) Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Programmet ges på flera utbildningsorter. Du kan söka till programmet i Umeå höst- och vårtermin samt höstterminerna någon av orterna Luleå, Skellefteå och Örnsköldsvik. För närvarande ges programmet varannan hösttermin i Luleå och Skellefteå, och varannan hösttermin Luleå och Örnsköldsvik. Vilka orter som ger programmet nästkommande hösttermin ser du när du går in på ”Anmälan och behörighet”.

Om du läser programmet i Umeå kommer du att läsa ett program vid campus Umeå. Det innebär att du främst träffar dina lärare och kurskollegor på campus Umeå, men att vissa delar kan komma att ske via vår webbaserade lärplattform.

Om du väljer någon av orterna Luleå, Skellefteå eller Örnsköldsvik, läser du de fyra första terminerna på vald antagningsort. Femte terminen genomför du din verksamhetsförlagda utbildning (praktik). Denna termin kan förläggas på annan ort än antagningsorten. De två sista terminerna är förlagda till Umeå.

Du kommer att möta blandade undervisningsformer om du läser programmet vid någon av orterna Luleå, Skellefteå eller Örnsköldsvik. Detta betyder att du träffar dina kurskamrater och dina lärare på ditt lärcentrum på den ort där du är antagen. Du träffar läraren och kurskamrater via vår webbaserade lärplattform, att du genomför egna uppgifter och presenterar dessa på lärplattformen eller vid en träff på din antagningsort (utöver dessa undervisningsformer kan det tillkomma ytterligare, beroende på den specifika kursens innehåll).

 

Det här kan du jobba med

Utbildningen ger kompetens för att arbeta inom många olika verksamheter. Socionomer arbetar i direkt kontakt med barn, ungdomar, vuxna och äldre samt med familjer och grupper. I arbetet ingår både utredning, administration och stödjande samtal. Centrala inslag i arbetet rör barn som far illa, missbruk och funktionsnedsättningar. Som socionom är det vanligt att arbeta inom behandlingshem eller inom verksamheter för äldre- och funktionshindrade. Kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling och humanitära organisationer både internationellt och nationellt är exempel på andra verksamhetsområden. Som socionom kan du även arbeta som kurator inom skola och hälso- och sjukvård. Eget företagande är ett växande område för socionomer och som färdigutbildad socionom är du väl förberedd för arbetsuppgifter som rör förändrings- och utvecklingsarbete på det sociala området. Du kan dessutom läsa vidare på avancerad nivå för att sedan ha möjlighet att söka till forskarutbildning.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet, Samhällsvetarhuset

Webbsida

Kontaktperson:
Ann-Christin Olsson, socionomprogrammet i Umeå

Tel: 090-786 97 72

Kontaktformulär

Kontaktperson:
Gudrun Hedberg socionomprogrammet i Luleå, Skellefteå och Örnsköldsvik

Tel: 090-786 77 15

Kontaktformulär