Till umu.se
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Anmäl dig här

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design, 300 hp

Om programmet

En internetbaserad mobiltelefon som farmor kan använda, gränssnitt till chat och tv för mobila system, GPS-stöd för skogsinventering och interaktionsmiljön till instrumentpanelen i nästa Volvo. Det är exempel på framtida system och tjänster som du arbetar med som civilingenjör i interaktion och design.

Med interaktion menas ''samspel'' och i det här sammanhanget samspelet mellan människa, maskin och information. I vardagen använder vi många tjänster, apparater och hjälpmedel som är tillverkade för att uppfylla människors behov, och som fungerar med hjälp av små inbyggda datorer. Deklaration på internet, väckarklockor, robotar i fabriker eller utrustning inom sjukvården är några exempel. Dessa hjälpmedel är inte alltid designade så att de är lätta att använda. Därför behövs en utbildning som integrerar kunskaper om människa, teknik och information. Utbildningen i Umeå har sin huvudsakliga inriktning mot tjänster i mobila system.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Civilingenjörsexamen. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Utbildningen är tvärvetenskaplig baserad på datavetenskap, medieteknik, industridesign, beteendevetenskap och matematik. Senare delen av utbildningen ägnas åt tekniska fördjupningskurser och breddningskurser inom till exempel design eller psykologi. Du har stor valfrihet att själv komponera din profil. Under hela utbildningen får du både prova och själv skapa interaktiva system.

Det här kan du jobba med

Arbetsmarknaden är god. Du kan arbeta i projekt med uppgift att skapa funktionell och rolig teknik. Du fungerar troligen som länk mellan personer med olika kompetenser, eftersom du har kunskap om tekniken, människan och designen. Ett flertal studenter arbetar nu på det sättet på till exempel Sony Ericsson.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Programansvarig är Thomas Mejtoft

Kontaktperson:
Studievägledare är Lena Palmquist

Tel: 090-786 55 65

Kontaktformulär