Till umu.se
Studenter med dator i Mit-huset Anmäl dig här

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, 300 hp

Om programmet

Datorer och programvara är en förutsättning för det liv vi lever i dag. Modern medicin är helt beroende av diagnosverktyg som innehåller programvara och utan styr- och prognosprogramvara skulle till exempel varken vindkraftsanläggningen eller tåget fungera. Som teknisk datavetare blir du expert på att göra och förbättra programvara och är ofta en nyckelkompetens på din arbetsplats.

Under utbildningen till teknisk datavetare utvecklas du till en skicklig problemlösare, väl förberedd att möta arbetsmarknadens krav. Din arbetsmarknad finns både inom och utom landets gränser.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Civilingenjörsexamen. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

De tre första åren läser du grundläggande ingenjörskurser, matematik samt baskurser inom området programvaruteknik. Andra och tredje året avslutas med större projektkurser i dator- respektive programvaruteknik där du får praktisera realistisk teknikutveckling i grupper med andra studenter mot externa beställare. De två sista åren fördjupar du dig inom ett eller flera områden inom datavetenskap. Vid sidan av fördjupningskurserna finns det utrymme att välja ett antal kurser helt fritt för att ge din utbildning en personlig prägel. För den som önskar finns goda möjligheter att studera utomlands en eller två terminer. Professionell utveckling genomsyrar hela utbildningen i form av projektarbeten, muntliga och skriftliga presentationer. Detta tillsammans med mycket goda praktiska färdigheter har gett våra datavetare ett mycket gott rykte på arbetsmarknaden.

Det här kan du jobba med

En ljus arbetsmarknad med i princip obegränsat antal karriärvägar väntar dig både inom och utom landets gränser. Som civilingenjör i teknisk datavetenskap kan du snabbt tillgodogöra dig ny kunskap som kan användas till att utveckla och förnya teknik. Du arbetar till exempel med forskning, projektledning, program-, system-, eller produktutveckling. Dina kunskaper i problemlösning och utveckling med hjälp av datorer kan du bland annat tillämpa inom områden som teknik, medicin, media, utbildning, design och ekonomi.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Institutionen för datavetenskap

Webbsida

Kontaktperson:
Programansvarig är Henrik Björklund

Tel: 090-786 97 89

Kontaktformulär