Till umu.se
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Anmäl dig här

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp

Om programmet

Våra elsystem är i ständig förändring med nya sätt att producera, distribuera och konsumera el. Vill du vara med och utforma dagens och morgondagens elenergisystem i samklang med resten av samhället?

Programmet bygger på ett nära samarbete med elkraftindustrin som medverkar i kurser i form av gästföreläsningar, samt genom att erbjuda projektuppdrag, praktikplatser och examensarbeten.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Högskoleingenjörsexamen Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Programmet inleds med grundkurser i matematik, ellära, energiteknik samt analog och digital elektronik. Andra året börjar du fördjupa dig i elkraftteknikområdet samtidigt som du studerar kurser i angränsande ämnen som de flesta ingenjörer behöver, till exempel drift- och underhållsteknik, mätteknik, reglerteknik och datakommunikation. Under tredje året läser du fördjupningskurser i bland annat elkraftekonomi, hållbar elenergianvändning och drivsystem.

Utbildningen är ett samarbete mellan tre universitet som alla är med och ger kurser. Alla kurser ges via internet och ställer höga krav på självdisciplin och planering. Cirka två gånger per termin samlas man på en studieort för gemensamma laborationer och genomgångar. Elkraftsbranschen ger bidrag för kostnader i samband med dessa träffar.

Det här kan du jobba med

Det råder brist på elkraftsingenjörer så arbetsmarknaden ser mycket ljus ut. Som elkraftsingenjör kan du arbeta med att projektera och leda större projekt inom olika delar av industrin och i samhället. Du kan även arbeta som elkonstruktör där du projekterar elkraft i fastigheter, industrier, gatunät, bostadsområden eller större infrastruktursatsningar såsom kraftverks- och järnvägsbyggen. Dessutom behövs ingenjörer vid renoveringar och effektiviseringar av befintliga elkraftsanläggningar.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

• Läs mer om högskoleingenjörs-programmet i elkraft-teknik i denna broschyr.

Kontaktinformation

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktperson:
Per Hallberg, programansvarig

Tel: 090-786 80 62

Kontaktformulär

Kraftledning