Till umu.se
Energistudenter Anmäl dig här

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp

Om programmet

Det är en teknisk och miljömässig utmaning att utveckla, underhålla och effektivisera våra energisystem så att energibehoven tillgodoses samtidigt som användningen av fossila bränslen minskar. Utbildningen i energiteknik förbereder dig väl för detta arbete.

I en värld där energifrågan står högt på agendan blir arbetsmarknaden för ingenjörer i energiteknik allt starkare. Vi erbjuder en bred utbildning med möjlighet till specialisering inom bioenergi eller energieffektivisering.

Programtyp: Nybörjarprogram
Examen: Högskoleingenjörsexamen. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Under kurserna varvas teori med laborationer och grupparbeten. Vid laborationerna utför du experiment och beräkningar samt gör simuleringar med hjälp av datorer. Det kan till exempel vara att mäta och beräkna upptagen värmeeffekt hos värmepumpar.

Under senare delen av utbildningen väljer du fördjupningskurser. Energieffektivisering fokuserar på hur energisystem för uppvärmning, kylning och ventilation fungerar och hur de kan effektiviseras. Du erbjuds även kurser om elkraft, solenergi, vindenergi och förbränningsteknik. Du kan även bredda dina studier med kurser inom projektledning, språk, ekonomi med mera.

Det här kan du jobba med

Som energiingenjör kan du arbeta med energirådgivning, planering, försäljning, utveckling och effektivisering av energitekniska system hos till exempel energibolag, konsulter och industriföretag. Det kan innebära att du sköter driften eller planeringen i ett värmeverk, projekterar för lokal utbyggnad av fjärrvärme eller åker ut i världen och trimmar in en gasturbin för generering av elkraft.

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktperson:
Anders Åstrand, programansvarig

Kontaktformulär